Header

แผนกสุขภาพเพศชาย

แผนกสุขภาพเพศชายมุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพในผู้ชาย และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางเพศชาย แมีบริการในการวินิจฉัย รักษา และป้องกันโรคที่พบบ่อยในผู้ชาย รวมถึงให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้ชายในทุกช่วงวัย

 

บริการแผนกสุขภาพเพศชาย:

การตรวจสุขภาพประจำปี:

  • การตรวจสุขภาพที่เฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ชาย เช่น การตรวจความดันโลหิต, การตรวจระดับคอเลสเตอรอล, การตรวจการทำงานของตับและไต, การตรวจการทำงานของระบบฮอร์โมน เป็นต้น

 

การตรวจสุขภาพทางเพศ:

  • การให้บริการทางการแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษาปัญหาทางเพศ เช่น อาการไม่สามารถรับรู้สำหรับชาย, ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียความสามารถทางเพศ, และการรักษาโรคทางเพศ

 

การวินิจฉัยและการรักษาโรคทางเพศชาย:

  • การรักษาโรคทางเพศที่พบบ่อยในผู้ชาย เช่น ภาวะที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะ, ภาวะที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์, และโรคต่อมลูกหนัง

 

การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ:

  • การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับผู้ชาย รวมถึงการส่งเสริมการออกกำลังกาย, การบริหารจัดการสตรีสแตม, และการดูแลสุขภาพใจ

 

การคัดกรองและการวินิจฉัยโรคเรื้อรัง:

  • การคัดกรองและการตรวจวินิจฉัยโรคเรื้อรังที่พบบ่อยในผู้ชาย เช่น โรคหัวใจ, เบาหวาน, และโรคมะเร็งที่พบบ่อยในเพศชาย

 

การจัดการกับปัญหาสุขภาพจิต:

  • การให้บริการทางจิตเวชเพื่อช่วยในการจัดการกับปัญหาทางสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับผู้ชาย เช่น ภาวะซึมเศร้า, ภาวะวิตกกังวล, และอื่น ๆ 

สถานที่ อาคาร A ชั้น G

เวลาทำการ จันทร์-อังคาร-พุธ 17.00-20.00

เบอร์ติดต่อ 02 080 5999 ต่อ 4110

 

สถานที่

อาคาร A ชั้น G

เวลาทำการ

จันทร์-อังคาร-พุธ 17.00-20.00

เบอร์ติดต่อ

02 080 5999 ต่อ 4110

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

แผนกสุขภาพเพศชาย

นพ.ศราวุธ มิ่งอาชา

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

แผนกสุขภาพเพศชาย

นพ.ทรงยศ แตงมีแสง

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

แผนกสุขภาพเพศชาย

นพ.จักรพงศ์ จิรสิริธรรม

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

25 มกราคม 2567

ต่อมลูกหมากโต ภัยร้ายที่ผู้ชายต้องเจอ

ต่อมลูกหมากที่โตมากขึ้นตามอายุ เป็นอาการที่ผู้ชายส่วนใหญ่มักต้องเจอเมื่อมีอายุมากขึ้น และทำให้กังวลถึงปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ที่จะตามมา

นพ.จักรพงศ์ จิรสิริธรรม โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ นพ.จักรพงศ์ จิรสิริธรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

25 มกราคม 2567

ต่อมลูกหมากโต ภัยร้ายที่ผู้ชายต้องเจอ

ต่อมลูกหมากที่โตมากขึ้นตามอายุ เป็นอาการที่ผู้ชายส่วนใหญ่มักต้องเจอเมื่อมีอายุมากขึ้น และทำให้กังวลถึงปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ที่จะตามมา

นพ.จักรพงศ์ จิรสิริธรรม โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ นพ.จักรพงศ์ จิรสิริธรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

12 กุมภาพันธ์ 2567

มะเร็งต่อมลูกหมาก - อาการ สาเหตุ และวิธีการรักษา

ต่อมลูกหมาก (Prostate Gland) เป็นอวัยวะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบสืบพันธุ์และระบบปัสสาวะชาย ทำหน้าที่ผลิตน้ำหล่อลื่นที่อยู่ในน้ำอสุจิ มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่พบบ่อยในเพศชาย มีความอันตรายที่ไม่รุนแรง แต่จะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

12 กุมภาพันธ์ 2567

มะเร็งต่อมลูกหมาก - อาการ สาเหตุ และวิธีการรักษา

ต่อมลูกหมาก (Prostate Gland) เป็นอวัยวะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบสืบพันธุ์และระบบปัสสาวะชาย ทำหน้าที่ผลิตน้ำหล่อลื่นที่อยู่ในน้ำอสุจิ มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่พบบ่อยในเพศชาย มีความอันตรายที่ไม่รุนแรง แต่จะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
นกเขาไม่ขัน อายุน้อยก็เป็นได้

ภาวะ “นกเขาไม่ขัน” หรือที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า “Erectile Dysfunction” (ED) ในทางการแพทย์คือ ภาวะที่อวัยวะเพศไม่สามารถแข็งตัวได้อย่างเพียงพอ หรือไม่สามารถคงการแข็งตัวไว้ได้นานขณะมีเพศสัมพันธ์ หรือไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์จนเสร็จกิจได้

นพ.จักรพงศ์ จิรสิริธรรม โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ นพ.จักรพงศ์ จิรสิริธรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
นกเขาไม่ขัน อายุน้อยก็เป็นได้

ภาวะ “นกเขาไม่ขัน” หรือที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า “Erectile Dysfunction” (ED) ในทางการแพทย์คือ ภาวะที่อวัยวะเพศไม่สามารถแข็งตัวได้อย่างเพียงพอ หรือไม่สามารถคงการแข็งตัวไว้ได้นานขณะมีเพศสัมพันธ์ หรือไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์จนเสร็จกิจได้

นพ.จักรพงศ์ จิรสิริธรรม โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ นพ.จักรพงศ์ จิรสิริธรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม