Header

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ตรวจวินิจฉัย ดูแล รักษาผู้ป่วยฉุกเฉินทุกประเภท ทั้งผู้ป่วยเด็ก และผู้ใหญ่ ตลอด 24 ชม. โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน พยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน สามารถให้การปฐมพยาบาล รักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อรับการรักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาล จนฟื้นฟูสภาพให้กลับสู่สภาวะปกติ มีเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยในการวินิจฉัย ดูแล รักษาผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างแม่นยำ และทันท่วงที

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

สถานที่

อาคาร B ชั้น G

เวลาทำการ

24 ชม.

เบอร์ติดต่อ

02 080 5999 ต่อ 4003

วินิจฉัย ดูแล รักษาผู้ป่วย อุบัติเหตุ และฉุกเฉิน

 • ตรวจวินิจฉัย และรักษาภาวะฉุกเฉินทุกชนิด โดยแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • ให้บริการรักษาผู้ป่วยวิกฤต ตามมาตรฐาน Advanced cardiovascular life support ( ACLS)
 • ให้บริการรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ ตามมาตรฐาน Advanced trauma life support (ATLS)
 • มีระบบปรึกษา (Consult) แพทย์เฉพาะทางสาขาอื่น ที่รวดเร็ว ตั้งแต่อยู่ในห้องฉุกเฉิน เช่น โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน, โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น

 

EMS (Emergency Medical Service)

 • บริการรับผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (ให้บริการร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน โทร. 1669) พร้อมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ โดยทีมแพทย์เวชศาสต์ฉุกเฉิน และทีมงานผู้เชียวชาญด้าน Pre hospital trauma life support (PHTLS)
 • บริการรับผู้ป่วยทุกประเภท จากจุดเกิดเหตุ บ้าน หรือโรงพยาบาลอื่น

 

โมบาย แอพพลิเคชั่น Mobile App

 • เพิ่มช่องทางขอความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์โดยใช้ Mobile App รับความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ได้ทันที เรียกรถพยาบาล และแชร์ตำแหน่งที่จะให้ไปรับ พร้อมติดตามการเดินทางของรถพยาบาลแบบ Real Time

 

งานบริการอื่น ๆ

 • บริการล้างแผลต่อเนื่อง และฉีดวัคซีน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการทำหัตถการที่บ้าน
 • ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น กับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ และเอกชน
 • ให้บริการอบรม การช่วยชีวิตเบื้องต้น (Basic Life Support , BLS & First aid) และสอนการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator, AED) แก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล หน่วยงานอื่น และประชาชนทั่วไป
 • ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินกับหน่วยงานต่าง ๆ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พญ.บุชกร ชุนเฮงพันธุ์

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พญ.ณัฐสุดา อนรรฆรจิต

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นพ.สมประสงค์ เกียรติวัฒนชัย

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

บทความที่เกี่ยวข้อง

หกล้มในผู้ใหญ่ "คนสูงวัย"ควรระวัง

อุบัติเหตุต่าง ๆ ที่พบกับผู้สูงวัย ได้แก่ การลื่นหกล้ม ก้าวไม่ระวัง ตกบันได พื้นที่ต่างระดับ ฯลฯ

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
หกล้มในผู้ใหญ่ "คนสูงวัย"ควรระวัง

อุบัติเหตุต่าง ๆ ที่พบกับผู้สูงวัย ได้แก่ การลื่นหกล้ม ก้าวไม่ระวัง ตกบันได พื้นที่ต่างระดับ ฯลฯ

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ฮีทสโตรก (Heat Stroke) ภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าร้อน

ฮีทสโตรก (Heat Stroke) เป็นภาวะวิกฤตที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมระดับความร้อนภายในร่างกายได้

นพ.สมประสงค์ เกียรติวัฒนชัย นพ.สมประสงค์ เกียรติวัฒนชัย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ฮีทสโตรก (Heat Stroke) ภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าร้อน

ฮีทสโตรก (Heat Stroke) เป็นภาวะวิกฤตที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมระดับความร้อนภายในร่างกายได้

นพ.สมประสงค์ เกียรติวัฒนชัย นพ.สมประสงค์ เกียรติวัฒนชัย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม