Header

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ตรวจวินิจฉัย ดูแล รักษาผู้ป่วยฉุกเฉินทุกประเภท ทั้งผู้ป่วยเด็ก และผู้ใหญ่ ตลอด 24 ชม. โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน พยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน สามารถให้การปฐมพยาบาล รักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อรับการรักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาล จนฟื้นฟูสภาพให้กลับสู่สภาวะปกติ มีเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยในการวินิจฉัย ดูแล รักษาผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างแม่นยำ และทันท่วงที

 

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

 

การดูแลและประเมินสถานะของผู้ป่วย:

  • การตรวจสอบสถานะของผู้ป่วยอย่างรวดเร็วเพื่อประเมินความรุนแรงของสถานการณ์
  • การให้การดูแลพยาบาลในทันทีให้กับผู้ป่วยที่มีความเร่งด่วน

 

การรักษาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน:

  • การให้การช่วยเหลือและการรักษาอย่างเร่งด่วนในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ เช่น การให้การช่วยเหลือในกรณีการบาดเจ็บ หรือการจมน้ำ
  • การดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและการรักษาอุบัติเหตุ

 

การรักษาโรคฉุกเฉิน:

  • การให้การรักษาอย่างเร่งด่วน เช่น โรคหัวใจ อาการหายใจไม่ออก อาการชัก หรือภาวะที่รุนแรง

 

การให้ยาและการรักษาทางเภสัชกรรม:

  • การให้ยาในกรณีที่จำเป็น เพื่อความปลอดภัยและการรักษาอาการของผู้ป่วย

 

การส่งต่อและการควบคุมความเร่งด่วน:

  • การส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาเชิงลึกลงไปยังแผนกอื่น ๆ หรือโรงพยาบาลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษา
  • การควบคุมความเร่งด่วนของสถานการณ์และการประสานงานกับทีมการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ในโรงพยาบาล

 

การให้คำแนะนำและการสนับสนุน:

  • การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพหลังจากการรักษาและการป้องกันการเกิดภาวะฉุกเฉินในอนาคต
  • การสนับสนุนและการให้ข้อมูลในกรณีที่ผู้ป่วยหรือครอบครัวต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือการช่วยเหลือทางสังคม

 

สถานที่ อาคาร B ชั้น G

เวลาทำการ 24 ชม.

เบอร์ติดต่อ 02 080 5999 ต่อ 4003

 

 

สถานที่

อาคาร B ชั้น G

เวลาทำการ

24 ชม.

เบอร์ติดต่อ

02 080 5999 ต่อ 4003

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นพ.ภาณุพงศ์ ดำเกิงขจรวงศ์

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พญ.เพ็ญพิชชา ศิรินาวี

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พญ.ณัฐณิชา ขจรวิทยา

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ฮีทสโตรก (Heat Stroke) ภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าร้อน

ฮีทสโตรก (Heat Stroke) เป็นภาวะวิกฤตที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมระดับความร้อนภายในร่างกายได้

นพ.สมประสงค์ เกียรติวัฒนชัย นพ.สมประสงค์ เกียรติวัฒนชัย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ฮีทสโตรก (Heat Stroke) ภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าร้อน

ฮีทสโตรก (Heat Stroke) เป็นภาวะวิกฤตที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมระดับความร้อนภายในร่างกายได้

นพ.สมประสงค์ เกียรติวัฒนชัย นพ.สมประสงค์ เกียรติวัฒนชัย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
หกล้มในผู้ใหญ่

อุบัติเหตุต่าง ๆ ที่พบกับผู้สูงวัย ได้แก่ การลื่นหกล้ม ก้าวไม่ระวัง ตกบันได พื้นที่ต่างระดับ ฯลฯ

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
หกล้มในผู้ใหญ่

อุบัติเหตุต่าง ๆ ที่พบกับผู้สูงวัย ได้แก่ การลื่นหกล้ม ก้าวไม่ระวัง ตกบันได พื้นที่ต่างระดับ ฯลฯ

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม