Header

แผนกเด็กสุขภาพดี

ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยเด็ก ทั้งภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน และเจ็บป่วยเรื้อรัง ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย การป้องกันโรค การตรวจคัดกรองโรค การวินิจฉัย การให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการเลี้ยงดูเด็ก โดยทีมแพทย์ด้านกุมารเวชทั่วไป และสาขาต่าง ๆ

สถานที่

อาคาร A ชั้น 2

เวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์ 08.00 -20.00

เบอร์ติดต่อ

02 080 5999 ต่อ 4401

การคัดกรองทารก และทารกแรกเกิด

  • วินิจฉัยคัดกรองภาวะการได้ยินบกพร่องในเด็กตั้งแต่แรกเกิด
  • วินิจฉัยคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะโรคกลุ่ม Metabolic

 

กุมารเวชศาสตร์

เราเตรียมพร้อมดูแล และให้การรักษาโรคที่พบบ่อยในเด็ก อาทิ

  • โรคหวัดทั่วไป
  • โรคมือเท้าปาก (HFMD)
  • โรคอีสุกอีใส
  • การฉีดวัคซีนสำหรับทารก และเด็ก
  • คลินิกเตรียมพร้อมเด็กในการท่องเที่ยว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

แผนกเด็กสุขภาพดี

แผนกเด็กสุขภาพดี

แผนกเด็กสุขภาพดี

บทความที่เกี่ยวข้อง

วัคซีนที่จำเป็นต่อลูกน้อย

วัคซีนสำหรับลูกน้อย คืออะไรเเม่ไม่เข้าใจ พ่อ แม่ต้องรู้ !!! ตารางฉีดวัคซีนแรกเกิด – 12 ขวบ

นพ.บุญชู อิศราดิสัยกุล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
วัคซีนที่จำเป็นต่อลูกน้อย

วัคซีนสำหรับลูกน้อย คืออะไรเเม่ไม่เข้าใจ พ่อ แม่ต้องรู้ !!! ตารางฉีดวัคซีนแรกเกิด – 12 ขวบ

นพ.บุญชู อิศราดิสัยกุล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
คำแนะนำการดูแลเมื่อลูกเจ็บป่วย

การดูแลลูกเมื่อมีไข้ ให้ยาลดไข้ พาราเซตามอลจะปลอดภัยที่สุด(ห้ามใช้ยา แอสไพรินเพราะถ้าเด็กเป็นโรคไข้หวัดใหญ่หรือโรคอีสุกอีใส อาจทำให้เกิดกลุ่มโรคไรด์ เกิดตับวาย และมีผลต่อสมองทำให้เสียชีวิตได้ )

พญ.สุรีย์พร กอบเกื้อชัยพงษ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
คำแนะนำการดูแลเมื่อลูกเจ็บป่วย

การดูแลลูกเมื่อมีไข้ ให้ยาลดไข้ พาราเซตามอลจะปลอดภัยที่สุด(ห้ามใช้ยา แอสไพรินเพราะถ้าเด็กเป็นโรคไข้หวัดใหญ่หรือโรคอีสุกอีใส อาจทำให้เกิดกลุ่มโรคไรด์ เกิดตับวาย และมีผลต่อสมองทำให้เสียชีวิตได้ )

พญ.สุรีย์พร กอบเกื้อชัยพงษ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
วัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วง โรต้าไวรัส

มีหลายสาเหตุอาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียหรือพิษจากอาหารโรตาไวรัสเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงพบบ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า 2ปี

พญ.สุรีย์พร กอบเกื้อชัยพงษ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
วัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วง โรต้าไวรัส

มีหลายสาเหตุอาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียหรือพิษจากอาหารโรตาไวรัสเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงพบบ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า 2ปี

พญ.สุรีย์พร กอบเกื้อชัยพงษ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม