Header

แผนกสุขภาพสตรี

ให้บริการโดยทีมแพทย์ชำนาญการด้านสูติ-นรีเวช เข้าใจ และตระหนักถึงความต้องการของสตรี จึงพร้อมให้บริการดูแลสุขภาพ และให้คำปรึกษาสำหรับสตรีทุกวัย ทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี การวินิจฉัยโรค การป้องกัน และรักษาโรคของสตรีฝากครรภ์ การคลอด ด้วยอุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย

สูตินรีเวชทั่วไป 

 • การตรวจประจำปี และการการตรวจแปปสเมียร์

 • การรักษาโรคติดเชื้อ และอาการทางสูตินรีเวช

 • การจัดการเนื้องอกมดลูก ถุงน้ำซีสต์ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

 • การวางแผนครอบครัว การคุมกำเนิด และการทำหมัน

 

สถานที่

อาคาร A ชั้น 2

เวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์ 08.00 -20.00

เบอร์ติดต่อ

02 080 5999 ต่อ 4204

 

เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

 • การตั้งครรภ์ในไตรมาสแรก เป็นช่วงของการคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซม ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์ หากพบความผิดปกติตั้งแต่ในช่วงนี้ก็จะสามารถร่วมกันปรึกษาหารือ เพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหา

 • การตั้งครรภ์ในไตรมาสที่สอง เป็นช่วงของการตรวจโครงสร้างของทารก และการเกาะของรก

 • การตั้งครรภ์ในไตรมาสที่สามเป็นการคัดกรองความผิดปกติ หรือความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะต่าง ๆ ของทารกในครรภ์

 • การตรวจอัลตราซาวนด์ของทารกในครรภ์แบบ 3 มิติและ 4 มิติ

 • ดูแลภาวะครรภ์เสี่ยงสูง

 • หัตถการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด เช่น การเจาะน้ำคร่ำ การตรวจชิ้นเนื้อรก หรือการตรวจเลือดของมารดา เพื่อประเมินโครโมโซมของทารก

หัตถการทางสูตินรีเวช

 • วินิจฉัยหรือการผ่าตัดส่องกล้องสำหรับเนื้องอกมดลูก ถุงน้ำซีสต์ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

 • การจัดการเนื้องอกมดลูก ถุงน้ำซีสต์ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

 

การดูแลหญิงวัยหมดประจำเดือน

 • การประเมิน และการจัดการปัญหาของการหมดประจำเดือน

 • การให้ฮอร์โมนทดแทน

 • การประเมินก่อนการตั้งครรภ์

 • การฝากครรภ์ และการตรวจอัลตราซาวน์

 • การตรวจสุขภาพภายหลังการคลอด

__________________________________________________________________________________________________________

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งในผู้หญิง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

แผนกสุขภาพสตรี

แผนกสุขภาพสตรี

นพ.บุญชู สถิรลีลา

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

แผนกสุขภาพสตรี

พญ.ดวงสมร เกียรติสุดา

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารก

บทความที่เกี่ยวข้อง

คลอดธรรมชาติหรือผ่าคลอด ดีกว่า รู้ก่อน พร้อมก่อน คลายกังวล

การคลอดบุตร รู้ก่อน พร้อมก่อน คลายกังวล ขั้นตอนการมาคลอดธรรมชาติ และขั้นตอนการมาผ่าตัดคลอด ข้อดีของการคลอดแต่ละแบบ รวมถึงข้อเสียของการคลอดแต่ละแบบ

คลอดธรรมชาติหรือผ่าคลอด ดีกว่า รู้ก่อน พร้อมก่อน คลายกังวล

การคลอดบุตร รู้ก่อน พร้อมก่อน คลายกังวล ขั้นตอนการมาคลอดธรรมชาติ และขั้นตอนการมาผ่าตัดคลอด ข้อดีของการคลอดแต่ละแบบ รวมถึงข้อเสียของการคลอดแต่ละแบบ

อาการแบบไหนที่ควร “ตรวจภายใน”

เรื่องของอาการผิดปกติต่ออวัยวะภายในร่างกาย เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าภายนอก ดังนั้นในหลายๆ ครั้งกว่าจะรู้ตัวว่าเป็นโรคร้ายอันตราย ก็อาจจะมีอยู่ในขั้นรุนแรงจนทำให้การรักษาเป็นไปด้วยความยากลำบากได้

นพ.บุญชู สถิรลีลา โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ นพ.บุญชู สถิรลีลา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
อาการแบบไหนที่ควร “ตรวจภายใน”

เรื่องของอาการผิดปกติต่ออวัยวะภายในร่างกาย เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าภายนอก ดังนั้นในหลายๆ ครั้งกว่าจะรู้ตัวว่าเป็นโรคร้ายอันตราย ก็อาจจะมีอยู่ในขั้นรุนแรงจนทำให้การรักษาเป็นไปด้วยความยากลำบากได้

นพ.บุญชู สถิรลีลา โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ นพ.บุญชู สถิรลีลา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตรวจสุขภาพ(ก่อน)แต่งดีอย่างไร

การเริ่มต้นนั้นเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับการวางแผนชีวิตคู่ต่อเนื่องถึงการแต่งงาน มีบุตร สิ่งที่สำคัญสิ่งหนึ่งคือ "สุขภาพของร่างกายคู่รัก"

นพ.นพเมศฐ์ ศรีจารุสิทธิ์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ นพ.นพเมศฐ์ ศรีจารุสิทธิ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตรวจสุขภาพ(ก่อน)แต่งดีอย่างไร

การเริ่มต้นนั้นเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับการวางแผนชีวิตคู่ต่อเนื่องถึงการแต่งงาน มีบุตร สิ่งที่สำคัญสิ่งหนึ่งคือ "สุขภาพของร่างกายคู่รัก"

นพ.นพเมศฐ์ ศรีจารุสิทธิ์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ นพ.นพเมศฐ์ ศรีจารุสิทธิ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม