Header

แผนกสุขภาพสตรี

ให้บริการโดยทีมแพทย์ชำนาญการด้านสูติ-นรีเวช เข้าใจ และตระหนักถึงความต้องการของสตรี จึงพร้อมให้บริการดูแลสุขภาพ และให้คำปรึกษาสำหรับสตรีทุกวัย ทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี การวินิจฉัยโรค การป้องกัน และรักษาโรคของสตรีฝากครรภ์ การคลอด ด้วยอุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย

สถานที่

อาคาร A ชั้น 2

เวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์ 08.00 -20.00

เบอร์ติดต่อ

02 080 5999 ต่อ 4204

 สูตินรีเวชทั่วไป 

 • การตรวจประจำปี และการการตรวจแปปสเมียร์

 • การรักษาโรคติดเชื้อ และอาการทางสูตินรีเวช

 • การจัดการเนื้องอกมดลูก ถุงน้ำซีสต์ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

 • การวางแผนครอบครัว การคุมกำเนิด และการทำหมัน

เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

 • การตั้งครรภ์ในไตรมาสแรก เป็นช่วงของการคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซม ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์ หากพบความผิดปกติตั้งแต่ในช่วงนี้ก็จะสามารถร่วมกันปรึกษาหารือ เพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหา

 • การตั้งครรภ์ในไตรมาสที่สอง เป็นช่วงของการตรวจโครงสร้างของทารก และการเกาะของรก

 • การตั้งครรภ์ในไตรมาสที่สามเป็นการคัดกรองความผิดปกติ หรือความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะต่าง ๆ ของทารกในครรภ์

 • การตรวจอัลตราซาวนด์ของทารกในครรภ์แบบ 3 มิติและ 4 มิติ

 • ดูแลภาวะครรภ์เสี่ยงสูง

 • หัตถการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด เช่น การเจาะน้ำคร่ำ การตรวจชิ้นเนื้อรก หรือการตรวจเลือดของมารดา เพื่อประเมินโครโมโซมของทารก

หัตถการทางสูตินรีเวช

 • วินิจฉัยหรือการผ่าตัดส่องกล้องสำหรับเนื้องอกมดลูก ถุงน้ำซีสต์ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

 • การจัดการเนื้องอกมดลูก ถุงน้ำซีสต์ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

การดูแลหญิงวัยหมดประจำเดือน

 • การประเมิน และการจัดการปัญหาของการหมดประจำเดือน

 • การให้ฮอร์โมนทดแทน

 • การประเมินก่อนการตั้งครรภ์

 • การฝากครรภ์ และการตรวจอัลตราซาวน์

 • การตรวจสุขภาพภายหลังการคลอด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

แผนกสุขภาพสตรี

นพ.นราทร วัฒนาศรมศิร

เเพทย์สูตินรีเวช

แผนกสุขภาพสตรี

​​นพ.สุรพล ศรีวงค์พานิช​

อัลตร้าซาวน์ทางสูติศาสตร์

แผนกสุขภาพสตรี

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคทางนรีเวช ภัยร้ายของคุณผู้หญิง ป้องกันได้ด้วยการตรวจภายใน

ร่างกายของผู้หญิงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยหมดประจำเดือน บางครั้งร่างกายอาจเกิดความผิดปกติและโรคต่าง ๆขึ้นได้ เราจึงอยากแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับโรคทางนรีเวชที่สำคัญ ๆ เพื่อให้เตรียมตัวป้องกันโรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที

โรคทางนรีเวช ภัยร้ายของคุณผู้หญิง ป้องกันได้ด้วยการตรวจภายใน

ร่างกายของผู้หญิงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยหมดประจำเดือน บางครั้งร่างกายอาจเกิดความผิดปกติและโรคต่าง ๆขึ้นได้ เราจึงอยากแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับโรคทางนรีเวชที่สำคัญ ๆ เพื่อให้เตรียมตัวป้องกันโรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที

280 วัน ครรภ์คุณภาพ

เก้าเดือนนานขนาดไหนกันนะ? 280 วัน 40 สัปดาห์ 3 ไตรมาส เกิดอะไรกับร่างกายคุณแม่ ในสามเดือนแรก

นพ.บุญชู สถิรลีลา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
280 วัน ครรภ์คุณภาพ

เก้าเดือนนานขนาดไหนกันนะ? 280 วัน 40 สัปดาห์ 3 ไตรมาส เกิดอะไรกับร่างกายคุณแม่ ในสามเดือนแรก

นพ.บุญชู สถิรลีลา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
วีธีการดูแลคุณแม่อายุครรภ์ 9 เดือน

เมื่อคุณผู้หญิงเริ่มรู้ตัวว่าตั้งครรภ์แล้ว สิ่งที่ควรทำคือการพบแพทย์เพื่อฝากครรภ์และขอคำแนะนำในการปฏิบัติตัวจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลครรภ์ เพื่อให้ตลอดระยะเวลา 9 เดือน

blank พญ.ลูกหวาย คู่ธีรวงศ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
วีธีการดูแลคุณแม่อายุครรภ์ 9 เดือน

เมื่อคุณผู้หญิงเริ่มรู้ตัวว่าตั้งครรภ์แล้ว สิ่งที่ควรทำคือการพบแพทย์เพื่อฝากครรภ์และขอคำแนะนำในการปฏิบัติตัวจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลครรภ์ เพื่อให้ตลอดระยะเวลา 9 เดือน

blank พญ.ลูกหวาย คู่ธีรวงศ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม