Header

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

สถานที่

อาคาร B ชั้น G

เวลาทำการ

24 ชม.

เบอร์ติดต่อ

02 080 5999 ต่อ 4003

ตารางออกตรวจแพทย์ประจำศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

อัปเดตล่าสุดเมื่อ: 22 พฤษภาคม 2566

= ช่วงเช้า = ช่วงบ่าย

รายชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
รายชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
นพ.ภาณุพงศ์ ดำเกิงขจรวงศ์

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นัดหมาย

06:00 - 18:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4

06:00 - 18:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,2,4,5

06:00 - 18:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4,5

06:00 - 18:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,3

06:00 - 18:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 3

06:00 - 18:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 3

06:00 - 18:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 3

นพ.สมประสงค์ เกียรติวัฒนชัย

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นัดหมาย

06:00 - 18:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3,5

06:00 - 18:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 3

06:00 - 18:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3

06:00 - 18:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,4

06:00 - 18:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,2,4

06:00 - 18:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,2,4

06:00 - 18:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4

พญ.ชุติมา วงษ์เทียนจันทร์

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ.เพ็ญพิชชา ศิรินาวี

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ.ปุณชนิต โชติเกษมศรี

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ.ศุภพิไล อื้ออารีย์กุล

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ.ณัฐณิชา ขจรวิทยา

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

18:00 - 06:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 3

18:00 - 06:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 2

18:00 - 06:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 4,5

18:00 - 06:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 1

นพ.สิทธิโชค ลีลาอมรสิน

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

18:00 - 06:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,4,5

นพ.ภาณุพงศ์ ดำเกิงขจรวงศ์

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นัดหมาย
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

06:00 - 18:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4

06:00 - 18:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,2,4,5

06:00 - 18:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4,5

06:00 - 18:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,3

06:00 - 18:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 3

06:00 - 18:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 3

06:00 - 18:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 3

นพ.สมประสงค์ เกียรติวัฒนชัย

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นัดหมาย
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

06:00 - 18:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3,5

06:00 - 18:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 3

06:00 - 18:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3

06:00 - 18:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,4

06:00 - 18:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,2,4

06:00 - 18:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,2,4

06:00 - 18:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4

พญ.ชุติมา วงษ์เทียนจันทร์

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
พญ.เพ็ญพิชชา ศิรินาวี

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
พญ.ปุณชนิต โชติเกษมศรี

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
พญ.ศุภพิไล อื้ออารีย์กุล

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
พญ.ณัฐณิชา ขจรวิทยา

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

18:00 - 06:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 3

18:00 - 06:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 2

18:00 - 06:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 4,5

18:00 - 06:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 1

นพ.สิทธิโชค ลีลาอมรสิน

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

18:00 - 06:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,4,5

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม