Header

พญ.ณัฐณิชา ขจรวิทยา

ศูนย์การรักษา

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ทุกความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต: วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2558
  • วุฒิบัตร: วว.สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, 2564

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

18:00 - 06:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 3

18:00 - 06:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 2

18:00 - 06:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 4,5

18:00 - 06:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 1

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 02 080 5999

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นพ.ภาณุพงศ์ ดำเกิงขจรวงศ์

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พญ.ปุณชนิต โชติเกษมศรี

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นพ.กฤษฎา ชุมวณิชย์

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน