Header

นพ.ทรงยศ แตงมีแสง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

นพ.ทรงยศ แตงมีแสง

เลขที่ใบอนุญาต: ว.45726

ศูนย์การแพทย์

แผนกสุขภาพเพศชาย

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันอับ 2) คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขา: ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

  • โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

17:00 - 20:00

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 02 080 5999

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกสุขภาพเพศชาย

นพ.จักรพงศ์ จิรสิริธรรม

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

แผนกสุขภาพเพศชาย

นพ.ศราวุธ มิ่งอาชา

ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ

แผนกสุขภาพเพศชาย

นพ.ชวน พฤกษวิวัฒน์

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ทางเดินปัสสาวะ