Header

“โลก 2 ใบ” ที่ผู้ป่วยเบาหวานเลือกได้

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม ร่วมกับการใช้ชีวิตแบบเนือยนิ่ง หรือไม่เคลื่อนไหวออกกำลังกาย ความจริงแล้วผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมดูแลน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับใกล้เคียงปกติเพื่อชะลอหรือป้องกันภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคและการใช้ชีวิตของตนเอง การที่ผู้ป่วยปล่อยปละละเลยให้ระดับน้ำตาลในเลือดลอยสูงอยู่ตลอดเป็นเวลานาน โดยไม่ควบคุมอาหารร่วมกับออกกำลังกายอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ แถมยังสูบบุหรี่ดื่มสุราด้วยแล้วก็ย่อมส่งผลเสียต่อร่างกาย จนเกิดภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ในที่สุด

โลกของผู้เป็นเบาหวานที่ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ยังคงมีอาการของโรคเบาหวาน

 • เนื้อเยื่อไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลอยสูง แล้วถูกขับออกทางปัสสาวะพร้อมกับน้ำและเกลือแร่ของร่างกาย ทำให้มีอาการปัสสาวะบ่อย
 • กระหายน้ำบ่อยเพราะสูญเสียน้ำไปกับปัสสาวะ
 • อ่อนเพลียจากการสูญเสียเกลือแร่ไปในปัสสาวะ
 • นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ เพราะต้องลุกขึ้นปัสสาวะบ่อยๆ ตลอดทั้งคืน

มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน

 • หมดสติจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ขาดน้ำและเกลือแร่ ทำให้เลือดหนืดข้น ความดันโลหิตต่ำ
 • มีโอกาสติดเชื้อในระบบต่างๆ ได้ง่ายและอาจรุนแรงเพราะระบบการทำงานของภูมิคุ้มกันบกพร่อง จากการมีน้ำตาลลอยสูงในเลือดอยู่ตลอดเวลา

เกิดการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดทั้งเล็กและใหญ่ ทั่วร่างกาย

 • ระดับน้ำตาลในเลือดที่ลอยสูงอยู่ตลอดเวลา จะไปเคลือบผนังเซลล์และหลอดเลือดให้หนาและแข็งตัว ขาดความยืดหยุ่น และตีบตันในที่สุด ส่งผลให้เกิดการเสื่อมถอยในการทำงานของอวัยวะต่างๆ โดยใช้เวลานานนับสิบปี กว่าจะเริ่มแสดงอาการให้เห็น กลายเป็นภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังของโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นสาเหตุของการสูญเสียคุณภาพชีวิต และ/หรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

เกิดภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังกับอวัยวะสำคัญต่างๆ ที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต

 • ตามัวจากการเสื่อมถอย (ขุ่น) ของเลนซ์ตา
 • มองเห็นผิดปกติจากการเสื่อมถอยของจอตา
 • มือเท้าชาจากการหนาตัว/อุดตันของเส้นเลือดฝอยที่ไปเลี้ยงปลายประสาท ทำให้เสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเป็นแผลติดเชื้อเรื้อรัง
 • แผลติดเชื้อที่เท้าซึ่งรักษาหายยาก จนเชื้ออาจลุกลามเข้าสู่กระแสโลหิต ทำให้ต้องสละเท้าเพื่อรักษาชีวิต
 • ไตวายเรื้อรัง ใช้เวลานานในการดำเนินโรคเบื้องต้น และลุกลามเสื่อมถอยอย่างรวดเร็วในระยะท้าย จนไม่อาจหลีกหนีการล้างไตในที่สุด
 • หลอดเลือดหัวใจตีบตัน เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (50% ของผู้ป่วยเสียชีวิตโดยเฉียบพลันจากการเต้นผิดปกติของหัวใจ)
 • หลอดเลือดสมองแตก ตีบ ตัน เกิดอาการทางสมองที่เรียกว่า Stroke
 
โลกของผู้เป็นเบาหวานที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สร้างนิสัยออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อย 30 นาที/วัน

 • เพิ่มการเผาผลาญสารอาหาร (น้ำตาลและไขมัน) ที่เก็บสะสมเป็นส่วนเกินในร่างกาย
 • เพิ่มการสูบฉีดไหลเวียนโลหิต ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง และเมื่อร่วมกับการควบคุมอาหารจะลดความเสี่ยงในการอุดตันของหลอดเลือด
 • ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยการพาเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อเพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานไปใช้ในการเคลื่อนไหวระหว่างการออกกำลังกาย
 • ช่วยลดความเครียดและผ่อนคลาย มีสติและปัญญาในการควบคุมพฤติกรรมบริโภคของตนเอง

ลดปริมาณอาหารกลุ่มแป้งและน้ำตาล

 • เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ลดลงใกล้เคียงปกติ
 • ช่วยควบคุมน้ำหนักมิให้มีน้ำตาลเหลือใช้ไปสะสมเป็นไขมันเพื่อ ลดความเสี่ยงต่อภาวะอ้วนลงพุง

เพิ่มกากใยในทุกมื้ออาหารที่รับประทาน

 • การเพิ่มกากใย เช่น ผักหลากหลายสีสันในอาหาร เพื่อชะลอการดูดซึมของน้ำตาลจากอาหารกลุ่มแป้งและน้ำตาล ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดมิให้สูงขึ้นเร็วจนเกินไป 
 • กากใยอาหารจะช่วยดูดซับไขมันบางส่วนในอาหารที่รับประทาน และลดการดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย
 • ช่วยการขับถ่ายอุจจาระ แก้ปัญหาท้องผูก

ลดการรับประทานอาหารรสจัด และหวาน มัน เค็ม

 • ช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูงโรคอ้วนและโรคไต

ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย

 • เพื่อช่วยระบบไหลเวียนโลหิตและการขับของเสียออกจากร่างกาย
 • ช่วยลดปัญหาท้องผูกและความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้

นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

 • การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นภาวะเครียดอย่างหนึ่งของร่างกาย ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นได้

เลิกสูบบุหรี่

 • ปอดทำงานแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ดีขึ้น
 • ลดความเสี่ยงในการอักเสบติดเชื้อของทางเดินหายใจ
 • ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดลมอักเสบอุดกั้นเรื้อรังและถุงลมโป่งพอง
 • การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น
 • ลดความเสี่ยงต่อหลอดเลือดหัวใจตีบตัน

เลิกดื่มแอลกอฮอล์

 • ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะไขมันพอกตับและโรคตับแข็ง
 • ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะน้ำตาลต่ำ

เพราะการรักษาโรคเบาหวานนั้น แพทย์เป็นเพียงผู้แนะนำ ส่วนผู้ป่วยจะต้องเลือกเองว่าจะ “ใช้ชีวิตอยู่กับโรค/โลกของเบาหวานจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต” หรือว่าจะเริ่ม “พิชิตโรคเบาหวาน” ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง “โรคเบาหวานควบคุมได้และอาจหายได้ด้วยความตั้งใจและความมีวินัยของตัวท่านเอง” ภายใต้คำแนะนำที่ปฏิบัติได้ด้วยตัวท่านเอง

 

 แพทย์แนะนำ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

พญ.กิติยา จันทรวิถี

พญ.กิติยา จันทรวิถี

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ศัลยเเพทย์ออร์ปิดิกส์

บทความที่เกี่ยวข้อง

ฉีดวัคซีนแล้วไม่ได้แปลว่าไม่ติดเชื้อ

การฉีดวัคซีนช่วยให้เรากลับมาใช้ ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ โดยไม่ต้องกลัวติดเชื้อได้จริงหรือไม่

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ฉีดวัคซีนแล้วไม่ได้แปลว่าไม่ติดเชื้อ

การฉีดวัคซีนช่วยให้เรากลับมาใช้ ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ โดยไม่ต้องกลัวติดเชื้อได้จริงหรือไม่

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กินน้ำแก้วเดียวกันอาจเสี่ยงโรค

การกินน้ำแก้วเดียวกันอาจจะนำโรคติดต่อทางน้ำลายมาให้ได้หลายโรค และบางโรคก็เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต

blank บทความโดย : โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กินน้ำแก้วเดียวกันอาจเสี่ยงโรค

การกินน้ำแก้วเดียวกันอาจจะนำโรคติดต่อทางน้ำลายมาให้ได้หลายโรค และบางโรคก็เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต

blank บทความโดย : โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มะเร็งต่อมน้ำเหลืองอันตราย อยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิด !!

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง เป็นอีกหนึ่งโรคร้ายที่อยู่ใกล้ตัวเรา  และไม่ควรมองข้ามเช่นกัน ควรใส่ใจ และให้ความสำคัญ

blank บทความโดย : โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มะเร็งต่อมน้ำเหลืองอันตราย อยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิด !!

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง เป็นอีกหนึ่งโรคร้ายที่อยู่ใกล้ตัวเรา  และไม่ควรมองข้ามเช่นกัน ควรใส่ใจ และให้ความสำคัญ

blank บทความโดย : โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม