Header

โรคกรดไหลย้อน GERD

ความสำคัญก็คือ โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reflux Disorder) คือภาวะที่เกิดการไหลย้อนของกรด จากกระเพาะอาหาร ขึ้นมาสู่หลอดอาหาร ซึ่งถูกกระตุ้นได้จากหลายปัจจัยเช่น การสูบบุหรี่, ดื่มสุรา, ความเครียด, การรับประทานอาหารไขมันสูง,ภาวะน้ำหนักตัวเกิน เป็นต้น

เมื่อมีอาการอย่างไรจึงควรสงสัยภาวะกรดไหลย้อน

ภาวะกรดไหลย้อนนั้นอาจมีอาการได้หลากหลายทั้งกลุ่มที่มีอาการเด่นทางหลอดอาหาร และ กลุ่มที่มีอาการนอกทางเดินอาหาร ได้แก่

 • อาการแสบร้อนยอดอก (heartburn)
 • อาการเรอเปรี้ยว(regurgitation)
 • อาการเจ็บแน่นหน้าอก ที่ไม่ได้เกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจ( non-cardiac chest pain) ทั้งนี้ในกลุ่มผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว ต้องทำการประเมินภาวะอาการเจ็บหน้าอกจากโรคหัวใจร่วมด้วยเสมอ
 • อาการไอเรื้อรัง,กล่องเสียงอักเสบ และฟันกร่อน เป็นต้น

กรดไหลย้อน ปัญหาเล็ก ๆ ที่ไม่ควรมองข้าม

ภาวะกรดไหลย้อนนอกจะทำให้เกิดอาการที่รบกวนคุณภาพชีวิตแล้ว ยังมีผลเสียที่มากกว่านั้น โดยเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งหลอดอาหารอีกด้วย

คำแนะนำในการดูแลเพื่อป้องกันและรักษาภาวะกรดไหลย้อน

 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้น เช่น การงดสูบบุหรี่ งดดื่มสุรา,หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารในช่วง3ชั่วโมงก่อนเข้านอน และพิจาณาการนอนยกหัวเตียงสูง, การลดน้ำหนักในผู้ป่วยที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน
 • การให้ยาเพื่อบรรเทาอาการและความรุนแรงของภาวะกรดไหลย้อน เช่น ยาต้านการหลั่งกรด (proton pump inhibitor), ยากลุ่มอัลจิเนต เป็นต้น
 • อย่างไรก็ตามหากอาการยังไม่ดีขึ้นภายหลังจากการรักษาข้างต้น หรือมีอาการอันตราย ได้แก่
 • อาการกลืนเจ็บ หรือ กลืนติดกลืนลำบาก
 • น้ำหนักลดเยอะ
 • มีภาวะเลือดออกทางเดินอาหาร
 • อาเจียนรุนแรงบ่อยครั้ง

ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการตรวจและพิจารณาการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน (Esophagogastroduodenoscope,EGD) ซึ่งได้จะประโยชน์ ทั้งในการยึนยันการวินิจฉัย ประเมินความรุนแรง และเฝ้าระวังผลแทรกซ้อนที่เกิดจากภาวะกรดไหลย้อนเช่นโรคมะเร็งหลอดอาหารได้

อ้างอิง แนวทางเวชปฎิบัตการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนในประเทศไทย พ.ศ.2563, สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

พญ.กิติยา จันทรวิถี

พญ.กิติยา จันทรวิถี

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ศัลยเเพทย์ออร์ปิดิกส์

บทความที่เกี่ยวข้อง

คำเตือน ! อย่า ผ่าต้อกระจก ถ้าไม่รู้สิ่งนี้

ต้อกระจก คือ ภาวะเลนส์ตาขุ่น ไม่ใช่กระจกตา โดยภาวะนี้จะทำให้มีอาการหลักคือ มองเห็นภาพไม่ชัด ซึ่งลักษณะการมองเห็นภาพไม่ชัดนั้นมีหลายแบบ แต่ส่วนมากแล้วอาการจะค่อยเป็นค่อยไป หลักเดือนหรือหลักปี

พญ.พรรักษ์ ศรีพล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
คำเตือน ! อย่า ผ่าต้อกระจก ถ้าไม่รู้สิ่งนี้

ต้อกระจก คือ ภาวะเลนส์ตาขุ่น ไม่ใช่กระจกตา โดยภาวะนี้จะทำให้มีอาการหลักคือ มองเห็นภาพไม่ชัด ซึ่งลักษณะการมองเห็นภาพไม่ชัดนั้นมีหลายแบบ แต่ส่วนมากแล้วอาการจะค่อยเป็นค่อยไป หลักเดือนหรือหลักปี

พญ.พรรักษ์ ศรีพล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ความดันโลหิตสูงสาเหตุของโรคไตเรื้อรัง

ความดันโลหิตสูงเป็นได้ทั้งสาเหตุและเป็นผลของโรคไตเรื้อรัง

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ความดันโลหิตสูงสาเหตุของโรคไตเรื้อรัง

ความดันโลหิตสูงเป็นได้ทั้งสาเหตุและเป็นผลของโรคไตเรื้อรัง

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ลูกติดจอ ติดมือถือแก้อย่างไร

อากรแบบนี้บ่งบอกลูกติดจอ ติดมือถือหนัก!

blank บทความโดย : โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ลูกติดจอ ติดมือถือแก้อย่างไร

อากรแบบนี้บ่งบอกลูกติดจอ ติดมือถือหนัก!

blank บทความโดย : โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม