Header

PRINC ลุยตลาดเมียนมา ร่วมทีมกรมเจรจาการค้าโรดโชว์ จับคู่ธุรกิจสุขภาพและความงามที่สหภาพเมียนมา

27 กุมภาพันธ์ 2566

 

PRINC ลุยตลาดเมียนมา ร่วมทีมกรมเจรจาการค้าโรดโชว์ จับคู่ธุรกิจสุขภาพและความงามที่สหภาพเมียนมา

11 ม.ค. 66 เมืองย่างกุ้ง เมียนมา – นพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลการปฏิบัติงาน งานความเสี่ยง และงานบริหารคุณภาพ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด และผู้อำนวยการรพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์โชติ นิสูง ผู้อำนวยการ รพ.พริ้นซ์ ลำพูน พร้อมคณะ นำทีมศูนย์ให้บริการลูกค้าต่างประเทศ (International Customer Services) โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ร่วมคณะผู้แทนการค้าธุรกิจสุขภาพและความงาม ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เพื่อร่วมเจรจาการค้าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2566 – 12 มกราคม 2566 ณ เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยในงานมีการจัดทำ Business Matching กับผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพและความงามของเมียนมา รวมถึงการจัดทำนัดหมายเข้าพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการค้าและการลงทุน และสมาคมการค้าที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายและหาแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน

สำหรับศูนย์ให้บริการผู้ป่วยต่างประเทศ (International Customer Services) เพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำผู้รับบริการชาวต่างชาติ ฯลฯ เกี่ยวกับแผนการรักษา การเดินทาง ค่าใช้จ่าย ภาษาและวัฒนธรรม ฯลฯ ทำให้สามารถดูแลผู้ป่วยร่วมกัน ตั้งแต่การคัดกรอง วินิจฉัยโรคที่แม่นยำ เพื่อการรักษาที่ตรงจุด ตลอดจนการติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประโยชน์ในการรักษาสูงสุด และยังมีการติดตามอาการเมื่อผู้ป่วยกลับบ้านอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ https://inter.princhealth.com/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

28 มีนาคม 2566

รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ผ่านมาตรฐานสถานพยาบาลระดับโลก Joint Commission International (JCI)

รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ในฐานะโรงพยาบาลขนาดใหญ่ระดับทูติยภูมิ ขนาด 200 เตียง เพียบพร้อมด้วยศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทาง

28 มีนาคม 2566

รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ผ่านมาตรฐานสถานพยาบาลระดับโลก Joint Commission International (JCI)

รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ในฐานะโรงพยาบาลขนาดใหญ่ระดับทูติยภูมิ ขนาด 200 เตียง เพียบพร้อมด้วยศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทาง

25 กุมภาพันธ์ 2566

เพราะพริ้นซ์ห่วงใย ขอมอบวัคซีนไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชน และสังคม

เพราะพริ้นซ์ห่วงใย ขอมอบวัคซีนไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชน และสังคม

25 กุมภาพันธ์ 2566

เพราะพริ้นซ์ห่วงใย ขอมอบวัคซีนไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชน และสังคม

เพราะพริ้นซ์ห่วงใย ขอมอบวัคซีนไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชน และสังคม

28 มีนาคม 2566

ร่วมกิจกรรม Ocean Life ทำกิจกรรมเพื่อสังคม

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้รับเกียรติจาก OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต ร่วมกิจกรรม Ocean Life Change the World with Love 2023

28 มีนาคม 2566

ร่วมกิจกรรม Ocean Life ทำกิจกรรมเพื่อสังคม

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้รับเกียรติจาก OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต ร่วมกิจกรรม Ocean Life Change the World with Love 2023

21 มีนาคม 2566

ออกบูธประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลฯ งานประชุมบริษัท ไทยประกันชีวิต

ได้รับเกียรติร่วมออกบูธพร้อมประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษของโรงพยาบาลฯ ในงานประชุมระดับผู้บริหารตัวแทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาบางนา

21 มีนาคม 2566

ออกบูธประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลฯ งานประชุมบริษัท ไทยประกันชีวิต

ได้รับเกียรติร่วมออกบูธพร้อมประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษของโรงพยาบาลฯ ในงานประชุมระดับผู้บริหารตัวแทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาบางนา