Header

นพ.ศุภมงคล มัชมี โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ

นพ.ศุภมงคล มัชมี

เลขที่ใบอนุญาต: ว41482

ศูนย์การแพทย์

ศูนย์กระดูกและข้อ

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ทุกความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ศัลยแพทย์กระดูก,หัวไหล่และข้อเข่า

ปริญญาบัตร

  • แพทย์ศาสตร์บัญฑิต

วุฒิบัตร

  • สาขาออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญ

  • เวชศาสตร์การกีฬา (หัวไหล่ และข้อเข่า)

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ปรัชญ์ พิพัฒน์วัฒนา

ศัลยแพทย์กระดูก

ศูนย์กระดูกและข้อ

ผศ.นพ.ปิลันธน์ ใจปัญญา

ศัลยแพทย์กระดูก, กระดูกสันหลัง

ศูนย์กระดูกและข้อ

ผศ.นพ.กุลพัชร จุลสำลี

เเพทย์กระดูกและข้อ เฉพาะทางด้านข้อเข่า ข้อสะโพกเเละกระดูกหักซับซ้อน