Header

นพ.ณัฐพล ศิริโภคารัตนา

นพ.ณัฐพล ศิริโภคารัตนา

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การแพทย์

ศูนย์กระดูกและข้อ

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

อังกฤษ / ไทย

ความชำนาญการ

ศัลยกรรมกระดูก

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • สาขาออร์โธปีดิกส์
  • อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา

บทความที่เกี่ยวข้อง นพ.ณัฐพล ศิริโภคารัตนา

เอ็นไขว้หน้า ฉีกขาด MIS ช่วยอาการ บาดเจ็บ น้อยลง

MIS ช่วยให้อาการ บาดเจ็บ ของผู้ป่วยน้อยลง แผลเล็ก ฟื้นตัวรวดเร็ว ใช้เวลาพักฟื้นโรงพยาบาลเพียง 1 - 2 คืน

นพ.ณัฐพล ศิริโภคารัตนา นพ.ณัฐพล ศิริโภคารัตนา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เอ็นไขว้หน้า ฉีกขาด MIS ช่วยอาการ บาดเจ็บ น้อยลง

MIS ช่วยให้อาการ บาดเจ็บ ของผู้ป่วยน้อยลง แผลเล็ก ฟื้นตัวรวดเร็ว ใช้เวลาพักฟื้นโรงพยาบาลเพียง 1 - 2 คืน

นพ.ณัฐพล ศิริโภคารัตนา นพ.ณัฐพล ศิริโภคารัตนา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ปรัชญ์ พิพัฒน์วัฒนา

ศัลยแพทย์กระดูก

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.รณศักดิ์ มงคลรังสฤษฎ์

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ธิติพล วนิชชานนท์

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ