Header

6 ข้อปฏิบัติหากมีคนในบ้านได้รับเชื้อหรือเดินทางมาจากบริเวณพื้นที่เสี่ยง

สถานการณ์การกลับมาระบาดอีกครั้งของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมา เพื่อลดความเสี่ยงต่อการรับเชื้อหรือการแพร่เชื้อให้กับคนใกล้ตัว เรามีแนวทางการปฏิบัติตัวเพื่อดูและตัวเองและสังคมได้ ดังนี้

6 ข้อควรปฏิบัติหากมีคนในบ้านได้รับเชื้อหรือเดินทางมาจากบริเวณพื้นที่เสี่ยง

  1. ทุกคนที่มีการเดินทางไปในบริเวณพื้นที่เสี่ยง ควรกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน ไม่ออกจากบ้านหากไม่มีเหตุจำเป็น
  2. ผู้มีโอกาสได้รับเชื้อสามารถอยู่ร่วมกับคนในบ้านได้ แต่ควรสวมหน้ากากอนามัยและอยู่ห่างจากผู้อื่น 1 – 2 เมตร
  3. ผู้มีโอกาสได้รับเชื้อควรแยกห้องน้ำและห้องนอนกับทุกคนในบ้านจนกว่าจะครบ 14 วัน จากวันที่เดินทางไปในบริเวณพื้นที่เสี่ยง
  4. เมื่อมีการไอหรือจาม ควรปิดปากด้วยกระดาษทิชชู่และทิ้งลงในถังขยะ หลังจากนั้นควรล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทันที
  5. หลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกัน เช่น จาน ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ และควรมีการแยกรับประทานอาหารระหว่างคนในบ้านและผู้มีโอกาสได้รับเชื้อ
  6. หากมีไข้สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียสและมีอาการร่วมเช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก ควรเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลโดยแจ้งที่จุดคัดกรองว่ามีความเสี่ยง

ข้อปฏิบัติดังกล่าวเป็นสิ่งที่พึงกระทำหากคุณหรือมีคนในบ้านได้เดินทางไปในบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อลดโอกาสการรับและกระจายตัวของเชื้อ หากมีความจำเป็นต้องเดินทางโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ควรใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและหมั่นล้างมืออย่างสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

พญ.กิติยา จันทรวิถี

พญ.กิติยา จันทรวิถี

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ศัลยเเพทย์ออร์ปิดิกส์

บทความที่เกี่ยวข้อง

8 ปัจจัยเสี่ยงเข่าเสื่อม รู้ก่อน ป้องกันได้ก่อน

หลายคนเข้าใจว่า การที่กระดูกหรืออวัยวะในร่างกายเสื่อมนั้น เกิดจากการมีอายุมากขึ้นเพียงเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริง การเสื่อมของส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย อาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ทั้งภายในและภายนอก หัวเข่าของเราก็เช่นกัน

8 ปัจจัยเสี่ยงเข่าเสื่อม รู้ก่อน ป้องกันได้ก่อน

หลายคนเข้าใจว่า การที่กระดูกหรืออวัยวะในร่างกายเสื่อมนั้น เกิดจากการมีอายุมากขึ้นเพียงเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริง การเสื่อมของส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย อาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ทั้งภายในและภายนอก หัวเข่าของเราก็เช่นกัน

ลูกพัฒนาการช้ารู้ได้อย่างไร

คุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจจะรู้สึกว่าลูกซนมาก สงสัยว่าลูกจะเป็นเด็กสมาธิสั้นหรือไม่ แล้วเด็กสมาธิสั้นเป็นอย่างไร

พญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ พญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ลูกพัฒนาการช้ารู้ได้อย่างไร

คุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจจะรู้สึกว่าลูกซนมาก สงสัยว่าลูกจะเป็นเด็กสมาธิสั้นหรือไม่ แล้วเด็กสมาธิสั้นเป็นอย่างไร

พญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ พญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
วัยเก๋า……..ต้องไม่เกาต์

โรคที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่จะพบได้บ่อยที่สุดในผู้สูงอายุซึ่งเป็นโรคที่สร้างความเจ็บปวดบริเวณกระดูกและข้อส่งผลให้การเดินและการใช้ชีวิตประจำวันเป็นไปได้อย่างยากลำบาก

นพ.ปรัชญ์ พิพัฒน์วัฒนา โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ นพ.ปรัชญ์ พิพัฒน์วัฒนา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
วัยเก๋า……..ต้องไม่เกาต์

โรคที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่จะพบได้บ่อยที่สุดในผู้สูงอายุซึ่งเป็นโรคที่สร้างความเจ็บปวดบริเวณกระดูกและข้อส่งผลให้การเดินและการใช้ชีวิตประจำวันเป็นไปได้อย่างยากลำบาก

นพ.ปรัชญ์ พิพัฒน์วัฒนา โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ นพ.ปรัชญ์ พิพัฒน์วัฒนา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม