Header

โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง

นพ.วุทธิกรณ์ พันธุ์ประสิทธิ์

โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง หลายคนอาจไม่คุ้นหูหรือไม่เคยได้ยิน ซึ่งโรคนี้มีความรุนแรง และการดำเนินของโรคที่รวดเร็ว อาจนำไปสู่ภาวะทุพพลภาพและเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง

โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งคืออะไร

โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง เป็นโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันผิดปกติเข้าทำลายปลอกหุ้มประสาทหรือเซลล์ประสาททั้งในสมองและไขสันหลัง เมื่อปลอกเส้นประสาทได้รับบาดเจ็บจะไปรบกวนการนำกระแสประสาทจากสมองและไขสันหลังไปยังอวัยวะปลายทาง ซึ่งทำให้เกิดอาการผิดปกติของระบบประสาทตามมา อาการมักจะเกิดแบบฉับพลันภายในหนึ่งวันหรือไม่กี่ชั่วโมง โดยมักจะแสดงอาการในช่วงอายุ 20-40 ปี ผู้หญิงมากกว่าชาย เชื้อชาติตะวันตกมากกว่าเอเชีย


อาการของโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง

ผู้ป่วยโรค Multiple Sclerosis แต่ละรายจะมีอาการแสดงและความรุนแแรงแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งของรอยโรคและไม่มีอาการใดที่บ่งบอกได้ชัดเจนว่าเป็นโรค MS รวมทั้งยังมีโรคอื่นที่มีอาการคล้ายกัน จึงจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยแยกโรค


อาการที่พบได้บ่อยได้แก่
  • มีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น เช่น เห็นภาพซ้อน ตามัว สูญเสียการมองเห็น มองเห็นสีผิดปกติไป ปวดเวลากรอกตา โดยมักเป็นเพียงข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างก็ได้
  • เกิดอาการอ่อนแรงหรืออาการเกร็งของกล้ามเนื้อ
  • อาการชาหรือการรับรู้ความรู้สึกที่ผิดปกติ
  • มีปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายหนักและเบา เช่น กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ปัสสาวะไม่ออก ท้องผูก เป็นต้น
  • ปัญหาเรื่องการทรงตัว
  • พูดไม่ชัด เคี้ยวหรือกลืนอาหารลำบาก
  • ซึมเศร้าวิตกกังวลหรืออารมณ์แปรปรวนอย่างรุนแรงกะทันหัน เช่น ร้องไห้ หัวเราะหรือตะโกนออกมาอย่างไม่มีเหตุผล เป็นต้น

สาเหตุของโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง

สาเหตุที่แท้จริงของโรคยังไม่ทราบแน่ชัด แต่พบว่าเป็นผลของปัจจัยด้านระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย ที่ตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก เช่นการติดเชื้อไวรัสบางชนิด ภาวะพร่องหรือภาวะขาดวิตามินดี เป็นต้น ทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเซลล์ประสาทของตนเอง


การรักษาโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง

ในปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งให้หายขาดได้ การรักษาในปัจจุบันจึงเน้นไปที่การควบคุมอาการของโรคไม่ให้กำเริบเพื่อชะลออาการ การรักษาในระยะฉับพลันเพื่อลดการทำลายของเซลล์ประสาทให้ได้มากที่สุด รวมไปถึงการรักษาตามอาการที่เกิดขึ้น โดยใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา อย่างเช่น แพทย์อายุรกรรมระบบประสาท จักษุแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู จิตแพทย์ นักกายภาพบำบัด เป็นต้น

โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งสามารถกลับมาเป็นซ้ำได้หรืออาจเป็น ๆ หาย ๆ หากอาการกำเริบขึ้นมาควรรีบพบแพทย์ทันทีเพื่อรับยาโดยการฉีดหรือการกินตามพิจารณาของแพทย์ ที่สำคัญโรคนี้สามารถรักษาอาการให้อยู่ในภาวะสงบได้หากได้รับการวินิจฉัยถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่ม แต่ถ้าหากปล่อยทิ้งไว้อาจนำไปสู่ภาวะพิการในคนไข้ได้เช่นกัน

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

พญ.กิติยา จันทรวิถี

พญ.กิติยา จันทรวิถี

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ศัลยเเพทย์ออร์ปิดิกส์

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคในเด็กที่พบบ่อยตามฤดู โรคมือ เท้า ปาก

โรคมือ เท้า ปาก มักจะพบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ นะคะ จำนวน ไม่แน่ใจ  แต่ว่าโรคจะระบาดในช่วงฤดูฝน อาการของโรค คือ มีไข้ มีแผลในปาก มีตุ่มแดงตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า

พญ.สุรีย์พร กอบเกื้อชัยพงษ์ โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ พญ.สุรีย์พร กอบเกื้อชัยพงษ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคในเด็กที่พบบ่อยตามฤดู โรคมือ เท้า ปาก

โรคมือ เท้า ปาก มักจะพบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ นะคะ จำนวน ไม่แน่ใจ  แต่ว่าโรคจะระบาดในช่วงฤดูฝน อาการของโรค คือ มีไข้ มีแผลในปาก มีตุ่มแดงตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า

พญ.สุรีย์พร กอบเกื้อชัยพงษ์ โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ พญ.สุรีย์พร กอบเกื้อชัยพงษ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
วัณโรค รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย

วัณโรค ในประเทศไทยยังคงมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากยังขาดความตระหนักรับรู้ และยังมองว่าไม่ร้ายแรงขณะที่องค์การอนามัยโลกได้จัดให้ประเทศไทยติดอันดับ 14 ของโลกที่มีปัญหาวัณโรคสูง

blank บทความโดย : โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
วัณโรค รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย

วัณโรค ในประเทศไทยยังคงมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากยังขาดความตระหนักรับรู้ และยังมองว่าไม่ร้ายแรงขณะที่องค์การอนามัยโลกได้จัดให้ประเทศไทยติดอันดับ 14 ของโลกที่มีปัญหาวัณโรคสูง

blank บทความโดย : โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ

เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis) เป็นโรคที่เกิดการติดเชื้อที่อาจเกิดจากเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อราบริเวณเยื่อหุ้มที่หุ้มรอบสมองและไขสันหลัง

เยื่อหุ้มสมองอักเสบ

เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis) เป็นโรคที่เกิดการติดเชื้อที่อาจเกิดจากเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อราบริเวณเยื่อหุ้มที่หุ้มรอบสมองและไขสันหลัง