Header

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์

ไข้หวัดใหญ่มีอาการอย่างไร ?

 • มีไข้
 • ปวดเมื่อยตามตัว
 • อ่อนเพลีย
 • ไอ
 • มีน้ำมูก,คัดจมูก

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ มีประโยชน์อย่างไร

 1. ลดโอกาสป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ และภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้มากกว่าวัคซีนชนิดอื่น
 2. ข้อมูลจากทั่วโลกพบการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ถึง 4 สายพันธุ์ ดังนั้นการใช้วัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์ สามารถป้องกันเชื้อได้มากกว่าวัคซีนชนิดเดิม
 3. ครอบคลุมเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งสายพันธุ์ B มีการระบาดมากถึง 13 – 55 % (ข้อมูลในประเทศไทย 10 ปีที่ผ่านมา)
 4. มีความปลอดภัยสูงสามารถใช้ในเด็กเล็กตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปจนถึงผู้สูงอายุ

เหตุใดต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปี ?

 • กระตุ้นภูมิคุ้มกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ ให้สูงพอในการป้องกัน
 • เชื้อไวรัสที่ระบาดในแต่ละปี เป็นเชื้อที่ต่างชนิดกัน ดังนั้น จึงต้องฉีดวัคซีนป้องกันสายพันธ์ที่จะระบาดในปีนั้น ๆ

กลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ และควรได้รับการป้องกันด้วยวัคซีน

 • เด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี
 • ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป
 • หญิงตั้งครรภ์ และ ผู้หญิงที่อยู่ในระยะ 2 สัปดาห์หลังคลอด
 • ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง เช่น เบาหวาน หัวใจ ปอด ความผิดของตับไต

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ อาจมีไข้ ปวดเมื่อนตามตัวได้หลังฉีด อาการดังกล่าวหายได้เองภายใน 1-2 วัน

การดูแลอาการข้างเคียง

 • ประคบบริเวณที่ปวดหรือบวมด้วยผ้าเย็น
 • รับประทานยาลดไข้ หากมีไข้

การติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ทำให้...

 • อาจเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่นโรคหลอดลม และปอดอักเสบ
 • อาจทำให้คนไข้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวานโรคปอด โรคไต โรคตับ และโรคเรื้อรัง อาการต่าง ๆ ของโรคประจำตัวเหล่านี้อาจกำเริบได้

ไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้อย่างไร

 • รักษาสุขภาพให้แข็งแรง
 • สร้างสุขอนามัย
 • ฉีดวัคซีนป้องกัน

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ คืออะไร

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นวัคซีนชนิดฉีด ผลิตจากเชื้อที่ตายแล้ว โดยผ่านกระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโรค ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วยังอาจเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ แต่อาการจะน้อยลงโดยภูมิคุ้มกันจะสร้างขึ้นภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับวัคซีน

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ ต่างจากชนิด 3 สายพันธุ์อย่างไร

วัคซีนชนิดเดิมมีเพียง 3 สายพันธุ์คือ A 2 สายพันธุ์ และ B 1 สายพันธุ์ แต่จากข้อมูลการระบาดจากทั่วโลกพบว่า

 • เชื้อไข้หวัดสายพันธุ์ B มีการระบาดร่วมกันทุกปีทั้ง 2 สายพันธุ์ คือสายพันธ์ุ Victoria และ Yamagata
 • สัดส่วนการระบาดของทั้ง 2 สายพันธุ์ไม่แน่นอน จึงเป็นการยากที่องค์การอนามัยโลกจะเลือกสายพันธุ์ B ตระกูลใดมาบรรจุในวัคซีนได้อย่างแม่นยำ

***องค์การอนามัยโลกจึงแนะนำให้บรรจุสายพันธุ์ B ทั้ง 2 สายพันธุ์ในวัคซีนเป็น “วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์” เริ่มตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้นมา

 

ที่มา : องค์การอนามัยโลกแพทย์แนะนำ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

พญ.กิติยา จันทรวิถี

พญ.กิติยา จันทรวิถี

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ศัลยเเพทย์ออร์ปิดิกส์

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ผู้หญิงควรระวัง

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นความเสี่ยงจากการทำกิจกรรมทางเพศ ผู้หญิงหลายคนที่ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อาจไม่มีอาการแสดงให้เห็น

นพ.บุญชู สถิรลีลา โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ นพ.บุญชู สถิรลีลา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ผู้หญิงควรระวัง

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นความเสี่ยงจากการทำกิจกรรมทางเพศ ผู้หญิงหลายคนที่ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อาจไม่มีอาการแสดงให้เห็น

นพ.บุญชู สถิรลีลา โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ นพ.บุญชู สถิรลีลา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตาบอดสี

“ตา” เป็นอวัยวะจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตอย่างมาก ภาวะ “ตาบอดสี” จึงส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต เพราะทำให้มองเห็นสีแตกต่างจากผู้อื่น

blank บทความโดย : คลินิกจักษุ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตาบอดสี

“ตา” เป็นอวัยวะจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตอย่างมาก ภาวะ “ตาบอดสี” จึงส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต เพราะทำให้มองเห็นสีแตกต่างจากผู้อื่น

blank บทความโดย : คลินิกจักษุ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ปวดเข่า จากการ ออกกำลังกาย เกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วออกกำลังกายท่าไหนได้บ้าง?

ในบางครั้ง การออกกำลังกายก็มีส่วนให้ร่างกายเกิดการบาดเจ็บ เช่น ออกกำลังกายแต่ปวดเข่า และในขณะเดียวกันก็ช่วยส่งสัญญาณเตือนเมื่อร่างกายของเรากำลังมีภาวะผิดปกติได้เช่นกัน

ปวดเข่า จากการ ออกกำลังกาย เกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วออกกำลังกายท่าไหนได้บ้าง?

ในบางครั้ง การออกกำลังกายก็มีส่วนให้ร่างกายเกิดการบาดเจ็บ เช่น ออกกำลังกายแต่ปวดเข่า และในขณะเดียวกันก็ช่วยส่งสัญญาณเตือนเมื่อร่างกายของเรากำลังมีภาวะผิดปกติได้เช่นกัน