Header

ห้องปฏิบัติการตรวจและการฉีดสีสวนหลอดเลือดหัวใจ Cath Lab โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

blank ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ห้องปฏิบัติการตรวจและการฉีดสีสวนหลอดเลือดหัวใจ Cath Lab โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ห้อง Catheterization Laboratory (Cath Lab) หรือห้องปฏิบัติการตรวจหัวใจและการฉีดสีสวนหลอดเลือดหัวใจเพื่อตรวจการทำงานของหัวใจ เพื่อแสดงภาพของหัวใจและหลอดเลือดอย่างชัดเจน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดต่าง ๆ

 

การบริการของห้อง Cath Lab

 • กลุ่มหลอดเลือดหัวใจ
  • การสวนหัวใจและการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ (CAG)
  • การถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวนและใส่ขดลวดค้ำยัน โดยทำทั้งรอยโรคตีบทั่วไป (Simple PCI) และรอยโรคตีบที่มีความซับซ้อน (Complex PCI) ซึ่งรวมถึงรอยโรคที่ตีบสนิท (CTO)
 • ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก
  • การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจแบบที่ใช้และไม่ใช้เครื่องปอด-หัวใจเทียม (CABG)
  • การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจในผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดมาแล้ว
 • ระบบกระแสไฟฟ้าหัวใจ
  • การตรวจสรีวิทยาไฟฟ้าหัวใจรวมถึงการรักษาด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง
  • การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า
  • การใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจโดยใช้เครื่อง ICD
  • การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจโดยใช้เครื่อง CRT
 • กลุ่มลิ้นหัวใจ
  • การผ่าตัดซ่อมแซมลิ้นหัวใจ / ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ (Valve Replacement)
  • การใช้สายสวนปิดเส้นเลือด Ductus Arteriosus ซึ่งเชื่อมอยู่ระหว่าง Aorta และ Pulmonary Artery
  • การเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัด
 • กลุ่มหลอดเลือด
  • การใช้สายสวนรักษาหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมองตีบ
  • การใช้สายสวนรักษาบริเวณหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตตีบ
  • การใช้สายสวนรักษาบริเวณหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงแขนขาตีบ
 • เทคโนโลยีการรักษาโดยใช้เทคนิคสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด
  • เปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยไม่ต้องต้องผ่าตัด
  • การรักษาผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว โดยไม่ต้องผ่าตัด 


 

ข้อดีของการฉีดสีหัวใจ

การใส่สายสวนหัวใจเป็นขั้นตอนทางการแพทย์ที่แพทย์โรคหัวใจและผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจใช้เพื่อประเมินการทำงานของหัวใจและวินิจฉัยภาวะหัวใจและหลอดเลือด 

ในระหว่างการสวนหัวใจ สายสวนแคบยาวจะถูกสอดเข้าไปในหลอดเลือดแดงหรือหลอดเลือดดำที่ขาหนีบ คอ หรือแขนของคุณ สายสวนนี้ถูกร้อยผ่านหลอดเลือดของคุณจนกระทั่งไปถึงหัวใจ เมื่อใส่สายสวนแล้ว แพทย์จึงจะทำการตรวจวินิจฉัยได้ 


 

ทำไมถึงต้องสวนหัวใจ?

การสวนหัวใจ จะทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ หรือหาสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกไ้ด

ในระหว่างหัตถการ แพทย์สามารถ:

 • ยืนยันว่ามีภาวะหัวใจพิการแต่กำเนิด
 • ตรวจหาหลอดเลือดตีบที่อาจนำไปสู่อาการเจ็บหน้าอก
 • ตรวจพบปัญหาเกี่ยวกับลิ้นหัวใจ
 • วัดปริมาณออกซิเจนในหัวใจ
 • วัดความดันภายในหัวใจ
 • ประเมินเพื่อรับการรักษาต่อไป


 

ขั้นตอนการสวนหัวใจ

 1. เตรียมผู้ป่วย

ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการสวนหัวใจใน Cath Lab ทีมแพทย์จะเตรียมผู้ป่วยให้พร้อม ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบประวัติการเจ็บป่วย การตรวจค่าไฟฟ้าของหัวใจ และการส่งผู้ป่วยไปรับการตรวจรักษาเพิ่มเติมตามความจำเป็น

 

 1. เตรียมอุปกรณ์

ทีมแพทย์จะเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับกระบวนการสวนหัวใจ เช่น สายหัวใจ สารที่ใช้ในการรักษา และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วย

 

 1. การให้ยาปฏิชีวนะ

ก่อนที่จะเริ่มการสวนหัวใจ ทีมแพทย์จะให้ยาปฏิชีวนะเพื่อให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกเจ็บปวดและเพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น

 

 1. การฉีดสารเข้าเส้นเลือด

การสอดสายทางเลือดเข้าไปในเส้นเลือด โดยทั่วไปจะใช้เข้าทางเลือดในมือหรือในสะโพก

 

 1. การนำสายหัวใจเข้าไปในหลอดเลือด

หลังจากนั้นทีมแพทย์จะนำสายหัวใจเข้าไปในหลอดเลือด และนำส่งไปยังหัวใจ

 

 1. การตรวจวินิจฉัยและรักษา

เมื่อสอดสายเรียบร้อย ทีมแพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ และรักษาโรคในขณะเดียวกัน ซึ่งอาจจะเป็นการใส่สายหัวใจหรือการใช้สารที่ใช้ในการลดการตีบตันของหลอดเลือด

 

 1. การติดตามผลและการดูแลผู้ป่วย

หลังจากที่การสวนหัวใจเสร็จสิ้น ทีมแพทย์จะทำการติดตามผลและดูแลผู้ป่วยต่อไป 

 

 1. การประเมินผลและการติดตาม

ทีมแพทย์จะทำการประเมินผลของการรักษาและติดตามสถานะของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าการรักษามีผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพของผู้ป่วย

 

ประโยชน์ของการสวนหัวใจ

ประโยชน์หลักของการใส่สายสวนหัวใจคือ ไม่ต้องใช้แผลขนาดใหญ่เพื่อเปิดหน้าอก จึงไม่ตกอยู่ภายใต้ขั้นตอนการผ่าตัด ระยะเวลาพักฟื้นจึงสั้นกว่าการผ่าตัดมาก อย่างไรก็ตามในบางกรณีอาจได้รับคำแนะนำให้ทำการผ่าตัดในภายหลัง

 ศูนย์การรักษาที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

สถานที่

อาคาร A ชั้น 2

เวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์ 08.00 -15.00

เบอร์ติดต่อ

02 080 5999 ต่อ 4601 หรือ 092 131 6465

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

พญ.กิติยา จันทรวิถี

พญ.กิติยา จันทรวิถี

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ศัลยเเพทย์ออร์ปิดิกส์

บทความที่เกี่ยวข้อง

ตรวจหาแคลเซียม และหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ CORONARY CALCIUM SCORE

การตรวจหาปริมาณแคลเซียม หรือหินปูนที่ผนังของหลอดเลือดหัวใจ โดยใช้เครื่องมือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan)

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตรวจหาแคลเซียม และหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ CORONARY CALCIUM SCORE

การตรวจหาปริมาณแคลเซียม หรือหินปูนที่ผนังของหลอดเลือดหัวใจ โดยใช้เครื่องมือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan)

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
หลอดเลือดหัวใจตีบ ภัยเงียบใกล้ตัวคุณ

หากพูดถึงสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของโลก หนึ่งในนั้นคงมี “โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด” ติดโผมาด้วยอย่างแน่นอน

นพ.ลิขิต กำธรวิจิตรกุล โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ นพ.ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
หลอดเลือดหัวใจตีบ ภัยเงียบใกล้ตัวคุณ

หากพูดถึงสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของโลก หนึ่งในนั้นคงมี “โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด” ติดโผมาด้วยอย่างแน่นอน

นพ.ลิขิต กำธรวิจิตรกุล โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ นพ.ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
การตรวจหัวใจด้วย คลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ECHOCARDIOGRAM

ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram) เป็นการตรวจหลอดเลือดใหญ่และหัวใจ ทำงานโดยการอาศัยหลักของการส่งคลื่นเสียงความถี่สูงเช่นเดียวกับอัลตราซาวด์

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
การตรวจหัวใจด้วย คลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ECHOCARDIOGRAM

ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram) เป็นการตรวจหลอดเลือดใหญ่และหัวใจ ทำงานโดยการอาศัยหลักของการส่งคลื่นเสียงความถี่สูงเช่นเดียวกับอัลตราซาวด์

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม