Header

แผนกรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

แผนกรังสีวินิจฉัย

สถานที่

อาคาร B ชั้น G

เวลาทำการ

24 ชม. ( *อัลตราซาวด์ 09-15.00 )

เบอร์ติดต่อ

02 080 5999 ต่อ 4101

ตารางออกตรวจแพทย์ประจำแผนกรังสีวินิจฉัย

อัปเดตล่าสุดเมื่อ: 22 พฤษภาคม 2566

= ช่วงเช้า = ช่วงบ่าย

รายชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
รายชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม