Header

ลูกกรนอย่ามองข้าม รู้ไวรักษาได้ คัดกรองภาวะนอนกรน(สำหรับเด็ก)

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

ราคา 1,150.-

ระยะเวลา 01 มีนาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

ราคา 1,150.-

แพ็กเกจภาวะนอนกรนในเด็ก-โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

หากลูกมีอาการเหล่านี้

 • นอนกรนเสียงดังเป็นประจำมากกว่า 3 คืน / สัปดาห์ ร่วมกับหยุดหายใจขณะหลับ
 • หายใจแรง หายใจสะดุด
 • ปวดศีรษะหลังตื่นนอน
 • นั่งหลับเวลากลางวัน
 • นอนดิ้นกระสับกระส่าย
 • หยุดหายใจขณะหลับ
 • สมาธิสั้น หงุดหงิด
 • เด็กโตมีปัสสาวะรดที่นอน

รีบมาพบแพทยด่วน

 

เงื่อนไข

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
 • กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า 1 วัน ติดต่อ : 02 080 5999 ต่อ แผนกเด็ก
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม