Header

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)

04 ธันวาคม 2566

ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ TMS | โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและบริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Transcranial Magnetic Stimulation (TMS): Clinical practice in Stroke rehabilitation โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กภ. จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะผู้ก่อตั้งคลินิกกายภาพบำบัดเฉพาะทาง TMS มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากการใช้งานเครื่อง TMS ในการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือด มีนักกายภาพบำบัดให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านจะได้รับความรู้และแนวทางการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยเครื่อง TMS ให้สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

16 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถชน

รถชนกัน 3 คัน (รสบัส 2 คัน, รถปิคอัพ 1 คัน) บริเวณถนนมอเตอร์เวย์ สาย7 ขาออก มุ่งหน้าต่างระดับทับช้าง

16 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถชน

รถชนกัน 3 คัน (รสบัส 2 คัน, รถปิคอัพ 1 คัน) บริเวณถนนมอเตอร์เวย์ สาย7 ขาออก มุ่งหน้าต่างระดับทับช้าง

14 กุมภาพันธ์ 2567

สุขสันต์วันวาเลนไทน์! ยกขบวนส่งความรักให้ใจฟู

นำขบวนโดย นพ.กรานต์ เจียรคุปต์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเเพทย์ คุณสุดามาศ บุญวรรณ ผู้อำนวยการบริหาร

14 กุมภาพันธ์ 2567

สุขสันต์วันวาเลนไทน์! ยกขบวนส่งความรักให้ใจฟู

นำขบวนโดย นพ.กรานต์ เจียรคุปต์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเเพทย์ คุณสุดามาศ บุญวรรณ ผู้อำนวยการบริหาร

09 กุมภาพันธ์ 2567

ประมวลภาพกิจกรรม มอบความสุขผ่านส้มมงคลต้อนรับตรุษจีน

ประมวลภาพกิจกรรม ส่งมอบความสุขผ่านส้มมงคล ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

09 กุมภาพันธ์ 2567

ประมวลภาพกิจกรรม มอบความสุขผ่านส้มมงคลต้อนรับตรุษจีน

ประมวลภาพกิจกรรม ส่งมอบความสุขผ่านส้มมงคล ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567