Header

ศูนย์มะเร็ง

ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ให้การดูแลรักษาโรคมะเร็งอย่างครอบคลุม ด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการจากหลายสาขาร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญการด้านมะเร็งโดยเฉพาะ ตั้งแต่การป้องกัน การตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย การรักษา การติดตามผลการรักษา และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

การให้บริการ การตรวจคัดกรองมะเร็ง (Screening)

“ป้องกันตั้งแต่ยังไม่เป็นโรค”  การตรวจคัดกรอง ช่วยทำให้ค้นพบโรคแต่เนิ่น ๆ เพื่อทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงในการเป็นมะเร็ง เช่น ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็ง

 • การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยดิจิตอลแมมโมแกรม และอัลตร้าซาวน์ 

 • การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วย Low dose CT

 • การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย Pap smear, HPV

 • การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (colonoscopy) ,การเจาะเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็ง (CEA)

 • การตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการเจาะเลือด และหากผลเลือดผิดปกติ อาจจะวินิจฉัยเพิ่มด้วยวิธีอัลตร้าซาวน์ หรือ MRI

 • การตรวจคัดกรองมะเร็งตับด้วยการเจาะเลือด และอัลตร้าซาวน์ หรือมะเร็งกระเพาะอาหารด้วยวิธี Esophagogastroduodenoscopy (EGD) ในกลุ่มที่มีความเสี่ยง

 

การวินิจฉัยโรค (Diagnosis) และการรักษา 

การวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้อง ทันเวลา ทำให้รักษาโรคได้อย่างแม่นยำ และการรู้ระยะของโรค ช่วยให้วางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการผสมผสานการรักษาหลายวิธีเข้าด้วยกันแบบองค์รวม ทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง เช่น อายุรแพทย์ด้านโรคมะเร็ง,  รังสีแพทย์, ศัลยแพทย์ และเภสัชกร เพื่อหาแนวทางการรักษาร่วมกัน

สถานที่

อาคาร A ชั้น G

เวลาทำการ

อังคาร - ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ 08.00 - 20.00

เบอร์ติดต่อ

02 080 5999 ต่อ 4011

การผ่าตัดรักษามะเร็ง

 เป็นวิธีการรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่มะเร็งยังไม่มีการลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียง หรือยังไม่แพร่กระจายสามารถให้การรักษาควบคุมโรคได้

 

เป้าหมายของการผ่าตัด

• การวินิจฉัย ในกรณีที่พบก้อนที่สงสัย หรือเนื้องอกไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามแต่ในร่างกาย ก่อนที่จะเริ่มให้การรักษาแพทย์ต้องรู้ว่าก้อนที่พบนั้นเป็นเนื้องอกธรรมดา หรือเนื้อร้าย การผ่าเอาชิ้นเนื้อส่งตรวจ การตัดเนื้อตรวจบางส่วน หรือ สะกิดเนื้อเพื่อไปตรวจดู ฯลฯ จะทำให้แพทย์ทราบการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งจริงหรือไม่ และเป็นมะเร็งชนิดไหนนั่นเอง

• การรักษา การผ่าตัดรักษามะเร็งอยู่เฉพาะที่ หรือมะเร็งในระยะแรก เพื่อผลทางการรักษา ในส่วนของแพทย์จะผ่าเพื่อนำเนื้อร้ายรวมทั้งต่อมน้ำเหลือง เนื้อเยื่อที่ใกล้เคียงที่สงสัยว่าเป็นเนื้อร้ายออกจากร่างกายให้มากที่สุด 

• การผ่าตัดเพื่อบอกระยะของโรค มะเร็งบางชนิดต้องรู้ระยะของโรคเพื่อวางแผนการรักษา การผ่าตัดนี้ส่วนใหญ่จะกระทำพร้อมกับการผ่าตัดเพื่อรักษา

• การผ่าตัดเพื่อซ่อม หลังจากที่ทำการผ่าตัดมะเร็งออกไปแล้วอาจจะทำให้อวัยวะบางอย่างถูกตัดไปด้วย หรืออาจจะผ่าตัดตกแต่ง เช่น มะเร็งเต้านม เป็นต้น

การผ่าตัดอย่างเดียวรักษามะเร็งหายขาดหรือไม่

การผ่าตัดรักษามะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งในระยะแรก หรือ มะเร็งอยู่เฉพาะที่ ยังไม่มีการลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงอื่น หรือแพร่กระจายสามารถให้การรักษาควบคุมโรคได้ แต่ในบางกรณีที่มะเร็งมีขนาดใหญ่ หรือมะเร็งลุกลามมาก และไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดได้ในตอนแรก อาจต้องรับการรักษาด้วยวิธีอื่นก่อนให้ก้อนมะเร็งยุบลง ยับยั้ง หรือควบคุมไม่ให้ลุกลาม แล้วค่อยไปผ่าตัดรักษา

โดยวิธีการผ่าตัดนั้นแพทย์จะผ่าตัดเอาเนื้องอก หรือก้อนมะเร็งออกให้หมด บางครั้งจำเป็นต้องผ่าเอาเนื้อดีรอบเนื้องอกออกไปด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าได้ตัดเนื้องอกออกหมด จึงต้องส่งชิ้นเนื้อรอบ ๆ เนื้องอกเพื่อส่องกล้องว่ามีเซลล์มะเร็งหลงเหลือหรือไม่
ทั้งนี้ หากมะเร็งเกิดแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นแล้ว จะพิจารณาการผ่าตัดในบางกรณีเท่านั้น ส่วนใหญ่เป้าหมายของการรักษามะเร็งระยะแพร่กระจายจะเป็นการรักษาเพื่อควบคุม ยับยั้ง หรือลดจำนวนมะเร็งไม่ให้ลุกลามมากขึ้น

 

มะเร็งชนิดใดบ้างที่รักษาด้วยการผ่าตัด

 • การผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบตัดเต้านมทั้งหมด และการผ่าตัดแบบสงวนเต้านม
 • การผ่าตัดมะเร็งรังไข่ หรือมดลูก
 • การผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่
 • การผ่าตัดปอด
 • การผ่าตัดก้อนมะเร็งที่สมอง
 • การผ่าตัดมะเร็งกระดูก
 • การผ่าตัดมะเร็งกระเพาะอาหาร
 • การผ่าตัดมะเร็งตับ

การติดตามผลการรักษา (Follow up)

มีการติดตาม และเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นมะเร็งซ้ำ ที่อาจเกิดขึ้นได้หลังจากที่ทำการรักษาจนครบแล้ว นอกจากนี้ ยังมีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) สำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย โดยทีมบุคลากรเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งที่ดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ เช่น อายุรแพทย์ด้านโรคมะเร็ง พยาบาลเฉพาะทางที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อให้ผู้ป่วยลดความทรมาน เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และครอบครัว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

ศูนย์มะเร็ง

นพ.บัณฑวิช พลกล้า

ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก

ศูนย์มะเร็ง

นพ.สุกิจ ภัทรเจียรพันธุ์

ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก

ศูนย์มะเร็ง

นพ.รชติ ทองประยูร

ศัลยแพทย์ตับ และตับอ่อน

บทความที่เกี่ยวข้อง

มะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย

ปัจจุบันโรคมะเร็งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนทั่วโลก โรคมะเร็งจึงถือเป็นปัญหาสาธารณสุขของทุกประเทศ

พญ.สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ พญ.สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย

ปัจจุบันโรคมะเร็งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนทั่วโลก โรคมะเร็งจึงถือเป็นปัญหาสาธารณสุขของทุกประเทศ

พญ.สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ พญ.สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม