Header

คลินิกนอกเวลา

คลินิกนอกเวลา โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

คลินิกนอกเวลา

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิของเรามีบริการคลินิกนอกเวลา (17.00-20.00 น.) เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล เพื่อลดความคับคั่งของคลินิกผู้ป่วยนอกในเวลาทำการ เปิดโอกาสให้แก่ผู้ใช้บริการที่มีความสามารถในการจ่ายเงินแต่ไม่สะดวกในการเข้ารับบริการในเวลาทำการปกติ สามารถใช้บริการในช่วงนอกเวลาราชการ เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายในการเข้ารับการรักษามากยิ่งขึ้น 

 

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาสำหรับ

 • ผู้ป่วยอายุรกรรมทั่วไป
 • โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 • โรคหัวใจ
 • โรคไต
 • โรคสมองและระบบประสาท
 • โรคจิตเวช
 • สูตินรีเสช-กุมารเวช
 • Princ Wellness
 • โรคทางกระดูกและข้อ
 • โรคทางศัลยกรรม
 • โรคมะเร็ง

 

แบ่งหน่วยบริการตรวจรักษาคลินิกต่าง ๆ ดังนี้

 1. ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโดยอาจารย์แพทย์เฉพาะทางครอบคลุมทุกสาขาทางการแพทย์
 2. การทำหัตถการ เช่น ห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร อายุรกรรม ศัลยกรรม Colposcope Urodynamic ผ่าตัดทุกระบบ ฯลฯ
 3. ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรค เช่น แลป เอกซเรย์ ฯลฯ 

 

คลินิกนอกเวลา โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

 

 

สถานที่ : อาคาร A ชั้น G

เวลาทำการ : จันทร์ - อาทิตย์ 08.00 -20.00 น. (สูติ-กุมารเวช 24 ชั่วโมง)

 

สถานที่

อาคาร A ชั้น G

เวลาทำการ

17.00-20.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม