Header

พญ.วรัญญา อริยตระกูลวงศ์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

พญ.วรัญญา อริยตระกูลวงศ์

ศูนย์การรักษา

แผนกอายุรกรรม

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ทุกความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

อายุรแพทย์

ปริญญาบัตร

  •  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน
  • สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

17:00 - 20:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,2

17:00 - 20:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,2

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 02 080 5999

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกอายุรกรรม

นพ.อดิศร มนูสาร

อายุรแพทย์

แผนกอายุรกรรม

พญ.ธัญชนก ชูธรรมสถิตย์

เวชปฏิบัติทั่วไป

แผนกอายุรกรรม

นพ.นราพงษ์ โยธินนรธรรม

โรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกัน