Header

นพ.ภูรินท์ สุจิระกุล โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

นพ.ภูรินท์ สุจิระกุล

ศูนย์การรักษา

แผนกตา หู คอ จมูก

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ทุกความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต,มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551
  • วุฒิบัตร: สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, อนุสาขา โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ
  • การศึกษาหลังรับปริญญา: โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ
  • แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ: เวชศาสตร์การนอนหลับ

  • ผ่าตัดโรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ, อ่านและแปลผลตรวจการนอนหลับ , ตรวจและวินิจฉัยโรคจากการหลับต่างๆ

ผลงานทางวิชาการ

  • ความชุกของการได้ยินบกพร่องของผู้สูงอายุในหกชุมชนจังหวัดมหาสารคาม,
  • วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 34 (5). 452-457
  • แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคประสาทหูเสื่อมชนิดเฉียบพลัน วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร ฉบับที่ 16 กรกฎาคม – กันยายน ปี 2559. 489-497

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

17:00 - 20:00

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 02 080 5999

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกตา หู คอ จมูก

พญ.พรรักษ์ ศรีพล

จักษุแพทย์

แผนกตา หู คอ จมูก

พญ.วิรัลพัชร ศาสตร์ยังกุล

โรคจมูก และภูมิแพ้

แผนกตา หู คอ จมูก

พญ.สมัชญา จิตรอุปถัมภ์

โสต ศอ นาสิกวิทยา