Header

นพ.คมน์สิทธิ์ เดชะรินทร์

นพ.คมน์สิทธิ์ เดชะรินทร์

เลขที่ใบอนุญาต: ว.41810

ศูนย์การแพทย์

แผนกอายุรกรรม

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

อายุรแพทย์ระบบประสาท

  • แพทยศาสตรบัณฑิต: คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตร: วุฒิบัตรสาขาอายุศาสตร์ระบบประสาทและสมอง, รพ.พระมงกุฏเกล้า

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

08:00 - 20:00

08:00 - 14:00

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 02 080 5999

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกอายุรกรรม

นพ.อดิศร มนูสาร

อายุรแพทย์

แผนกอายุรกรรม

นพ.นราพงษ์ โยธินนรธรรม

โรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกัน

แผนกอายุรกรรม

นพ.วุทธิกรณ์ พันธุ์ประสิทธิ์

อายุรแพทย์ระบบประสาท