Header

พญ.อุทัยวรรณ เล็กยิ่งยง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

พญ.อุทัยวรรณ เล็กยิ่งยง

เลขที่ใบอนุญาต: ว.24489

ศูนย์การแพทย์

แผนกกายภาพบำบัด

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542
  • วุฒิบัตร: สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 2548

  • รักษาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ อัมพฤต อัมพาต

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

08:00 - 12:00

08:00 - 12:00

16:30 - 19:30

16:30 - 19:30

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 02 080 5999

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกกายภาพบำบัด

พญ.ดวงใจ บัวขวา

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แผนกกายภาพบำบัด

พญ.ศิริพร จินตสถาพร

เวชศาสตร์ฟื้นฟู