Header

Black Card

รับแพ็กเกจตรวจสุขภาพ  Black มูลค่า 70,000 บาท หรือ รับแพคเกจตรวจสุขภาพ  Platinum มูลค่า  32,000 บาท  2 แพ็กเกจ จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มูลค่า 15,000  บาท

**นอกจากนี้จะได้รับการอัพเกรดห้องพักผู้ป่วยใน 1 ระดับทุกครั้งที่แอดมิท (กรณีมีห้องว่าง) ขอสงวนสิทธิ์ผู้ที่มีชื่อระบุบนบัตรสมาชิกเท่านั้น

มูลค่า รวมกว่า 85,000 บาท

สิทธิพิเศษ
 • แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Platinum ชายและหญิง หรือ แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Black ชายหรือหญิง (สามารถมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้)
 • ส่วนลดค่าห้องผู้ป่วยใน 40% (ไม่รวมค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล)
 • ส่วนลดค่ายา 15% ***ยกเว้นวัคซีนเหมาจ่ายและยาพิเศษ***
 • ส่วนลดค่าห้องปฏิบัติการ Lab 15% (ยกเว้น Lab พิเศษ)
 • ส่วนลดค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน 10%
 • อัพเกรดห้องพักผู้ป่วยใน 1 ระดับ ทุกครั้งที่แอดมิท (กรณีมีห้องว่าง)
 • ที่จอดรถพิเศษ
 • ของกำนัลตามบัตร = Premium Box Card
 • บัตรกำนัลห้องพัก Standard 2 คืน พักที่ รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (สามารถมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้)
 • ส่วนลดค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 15% (ไม่รวมค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล)
 • บัตรส่วนลดค่าวัคซีนมูลค่า 200 บาท จำนวน 2 ใบ (สามารถมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้)
 • บัตรพบแพทย์ มูลค่า 400 บาท จำนวน 2 ใบ ลูกค้าชำระค่าบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม (สามารถมอบให้ผู้อื่นได้)
 • ฟรีค่ารถพยาบาล 2 ครั้ง (รัศมี 50 กม. จาก รพ. ตาม Google maps)
 • ส่วนลดจาก Black Canyon 10% เมื่อชำระด้วยเงินสด (เฉพาะสาขา รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เท่านั้น)
 • ส่วนลดจาก Black Canyon 5% เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต และ E-Wallet (เฉพาะสาขา รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เท่านั้น)
 • ส่วนลดโรงแรมในเครือ Ascott 17 แห่ง 20% ใช้สิทธิ์ได้ 1 ครั้ง (สามารถมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้) >>คลิกรายชื่อโรงแรมและรายละเอียด
 • สิทธิ์ส่วนลดมูลค่า 500 บาท จำนวน 4 ใบ สามารถมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ (ไม่รวมค่าแพทย์)


• บัตรนี้มีอายุการใช้งาน 1 ปี หลังจากที่เปิดใช้งาน (สามารถตรวจสอบวันหมดอายุได้ที่จุดลงทะเบียน หรือ โทร. 02 080 5999 กด 0)

>> ซื้อออนไลน์ คลิก <<

รายการตรวจ Examination List (ชาย)

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination)
 2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete blood count)
 3. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood sugar)
 4. ตรวจหาระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (Hb A1c)
 5. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)
 6. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)
 7. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (HDL)
 8. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (LDL)
 9. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 10. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 11. การตรวจหาอัตราการกรองของไต (eGFR)
 12. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 13. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 14. ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline phosphatase)
 15. ตรวจการทำงานของตับ (GGT)
 16. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag)
 17. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ab)
 18. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCV)
 19. ตรวจหากรดยูริก (Uric Acid)
 20. ตรวจปัสสาวะ (Urine analysis)
 21. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Free T3)
 22. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Free T4)
 23. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH)
 24. ตรวจหาระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium)
 25. การตรวจระดับวิตามินดีรวมในเลือด (25-OH-Vitamin D3/D2)
 26. ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ (CEA)
 27. ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งตับ (AFP)
 28. ตรวจค่าชี้วัดมะเร็งตับอ่อนและมะเร็งของท่อน้ำดี (CA19-9)
 29. ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
 30. การตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ (Stool occult blood)
 31. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound whole abdomen)
 32. ตรวจเฉพาะทางโดยจักษุแพทย์ (Examination by eye specialist (Ophthalmologist))
 33. วัดระดับการมองเห็น (Visual acuity)
 34. วัดสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Auto-refractometer (Computerized visual test))
 35. วัดความดันตา เพื่อดูความเสี่ยงของโรคต้อหิน(Ocular tonometry (Eye pressure check))
 36. ตรวจภาวะตาเข (Strabismus/Squint examination)
 37. ตรวจตาอย่างละเอียดด้วยกล้องจุลทรรศน์สำหรับตา เพื่อดูส่วนของเปลือกตา กระจกตา ม่านตา และเลนส์ พร้อมประเมินภาวะต้อกระจก หรือภาวะผิดปกติอื่น ๆ (Detailed eye examination under slit lamp by eye specialist)
 38. ตรวจเฉพาะทางโดยแพทย์อายุรกรรมหัวใจ (Examination by heart specialist (Cardiologist))
 39. การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง หรือ การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Echocardiography OR Exercise stress test)
 40. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 41. ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ (CT chest low dose)
 42. ตรวจเฉพาะทางโดยแพทย์อายุรกรรมประสาท (Examination by nerve specialist (Neurologist))
 43. ตรวจแสกนสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยไม่ฉีดสารทึบรังสี (Non contrat MRI ,MRA brain carotid)
 44. ตรวจปริมาณวิตามินเพื่อประเมินภาวะเสี่ยงโรคสมองเสื่อม(B12) (Vitamin B12 level)
 45. ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก แบบ 2 ส่วน(Bone mineral density, BMD)
 46. พบแพทย์กระดูกและข้อ (Examination by orthopedics specialist)
 47. ตรวจความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและหลัง (Back - Leg Dynamometer test)
 48. ตรวจการทรงตัว, ความเสี่ยงการล้ม (Physical examination (TUGT))
 49. ความทนทานของร่างกาย (Physical examination (6MWT))
 50. ตรวจภาวะสมองเสื่อม (ประเมินโดยนักกิจกรรมบำบัด) (Montreal Cognitive Assessment)
 51. โปรแกรมกายภาพบำบัดลดปวดกล้ามเนื้อ (Shock Wave)
 52. โปรแกรมกายภาพบำบัดลดปวดกล้ามเนื้อ (Laser Therapy)
 53. โปรแกรมกายภาพบำบัดลดปวดกล้ามเนื้อ (Stretching)
 54. โปรแกรมกายภาพบำบัดลดปวดกล้ามเนื้อ (Hot pack)
 55. ตรวจความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ (Hand Grip test)
 56. ตรวจความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ (Sit and reach test)
 57. คูปองอาหาร (Food coupons)
 58. รายงานผลตรวจสุขภาพ (Check up report)

 

รายการตรวจ Examination List (หญิง)

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete blood count)
 • ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood sugar)
 • ตรวจหาระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (Hb A1c)
 • ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)
 • ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)
 • ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (HDL)
 • ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (LDL)
 • ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • การตรวจหาอัตราการกรองของไต (eGFR)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 • ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline phosphatase)
 • ตรวจการทำงานของตับ (GGT)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Hbs Ag)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ab)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCV)
 • ตรวจหากรดยูริก (Uric Acid)
 • ตรวจปัสสาวะ (Urine analysis)
 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Free T3)
 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Free T4)
 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH)
 • ตรวจหาระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium)
 • การตรวจระดับวิตามินดีรวมในเลือด (25-OH-Vitamin D3/D2)
 • ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ (CEA)
 • ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งตับ (AFP)
 • ตรวจค่าชี้วัดมะเร็งตับอ่อนและมะเร็งของท่อน้ำดี (CA19-9)
 • ตรวจค่าชี้วัดมะเร็งรังไข่ (CA125)
 • การตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ (Stool occult blood)
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin prep pap test)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัส HPV สาเหตุการเกิดมะเร็งปากมดลูก (Co-test Cobas HPV DNA + Thin Prep Cytology)
 • พบแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวช (Physical examination by OB - Gyn)
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยการทำแมมโมแกรม (Mammogram breast)
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยการทำอัลตราซาวด์ (Ultrasound breast)
 • ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound whole abdomen)
 • ตรวจเฉพาะทางโดยจักษุแพทย์ (Examination by eye specialist (Ophthalmologist))
 • วัดระดับการมองเห็น (Visual acuity)
 • วัดสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Auto-refractometer (Computerized visual test))
 • วัดความดันตา เพื่อดูความเสี่ยงของโรคต้อหิน(Ocular tonometry (Eye pressure check))
 • ตรวจภาวะตาเข (Strabismus/Squint examination)
 • ตรวจตาอย่างละเอียดด้วยกล้องจุลทรรศน์สำหรับตา เพื่อดูส่วนของเปลือกตา กระจกตา ม่านตา และเลนส์ พร้อมประเมินภาวะต้อกระจก หรือภาวะผิดปกติอื่น ๆ (Detailed eye examination under slit lamp by eye specialist)
 • ตรวจเฉพาะทางโดยแพทย์อายุรกรรมหัวใจ (Examination by heart specialist (Cardiologist))
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง หรือ การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Echocardiography OR Exercise stress test)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ (CT chest low dose)
 • ตรวจเฉพาะทางโดยแพทย์อายุรกรรมประสาท (Examination by nerve specialist (Neurologist))
 • ตรวจแสกนสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยไม่ฉีดสารทึบรังสี (Non contrat MRI ,MRA brain carotid
 • ตรวจปริมาณวิตามินเพื่อประเมินภาวะเสี่ยงโรคสมองเสื่อม(B12) (Vitamin B12 level)
 • ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก แบบ 2 ส่วน(Bone mineral density, BMD)
 • พบแพทย์กระดูกและข้อ (Examination by orthopedics specialist)
 • ตรวจความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและหลัง (Back - Leg Dynamometer test)
 • ตรวจการทรงตัว, ความเสี่ยงการล้ม (Physical examination (TUGT))
 • ความทนทานของร่างกาย (Physical examination (GMWT))
 • ตรวจภาวะสมองเสื่อม (ประเมินโดยนักกิจกรรมบำบัด) (Montreal Cognitive Assessment)
 • โปรแกรมกายภาพบำบัดลดปวดกล้ามเนื้อ (Shock Wave)
 • โปรแกรมกายภาพบำบัดลดปวดกล้ามเนื้อ (Laser Therapy)
 • โปรแกรมกายภาพบำบัดลดปวดกล้ามเนื้อ (Stretching)
 • โปรแกรมกายภาพบำบัดลดปวดกล้ามเนื้อ (Hot pack)
 • ตรวจความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ (Hand Grip test)
 • ตรวจความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ (Sit and reach test)
 • คูปองอาหาร (Food coupons)
 • รายงานผลตรวจสุขภาพ (Check up report)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

Junior Smart Card

อายุการใช้งาน 1 ปี

ราคา 3,000 .-

Heart Center Member Card

อายุการใช้งาน 1 ปี

ราคา 3,500.-

Standard Card

อายุการใช้งาน 1 ปี

ราคา 3,000.-