Header

แบบทดสอบการนอนและตรวจการนอนหลับ (Sleep Test)

การตรวจการนอนหลับ (Sleep Test) คือ อะไร?

>>สั่งจองเครื่อง Sleep Test

การตรวจการนอนหลับ คือ การตรวจเพื่อสังเกตและวัดการทำงานของระบบต่าง ๆ ของร่างกายขณะนอนหลับ เช่น ระบบการหายใจ การทำงานของคลื่นไฟฟ้าสมอง คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ระดับออกซิเจนในเลือด และกล้ามเนื้อ

และเพื่อตรวจวินิจฉัยหาความผิดปกติของการนอนหลับ เช่น การนอนกรนและหยุดหายใจชั่วขณะหลับ อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคต่างๆ เช่น ความดันโลหิตสูง กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน หัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจวาย โรคของหลอดเลือดในสมอง ความจำเสื่อม ตลอดจนสมรรถภาพทางเพศเสื่อมลงได้

   อีกทั้งการตรวจ Sleep Test ยังประเมินความรุนแรงของโรคได้ เช่น โรคหยุดหายใจขณะนอนหลับ การกระตุกของกล้ามเนื้อต่าง ๆ โดยข้อมูลที่ได้จะนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนและติดตามการรักษาให้ถูกต้อง

ใครควรเข้ารับ การตรวจการนอนหลับ

  • ผู้ที่นอนกรนดังผิดปกติ
  • ผู้ที่ง่วงนอนตอนกลางวันมากผิดปกติ
  • ผู้ที่ตื่นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่น ตื่นมาแล้วปวดหัว ทั้ง ๆ ที่ได้นอนอย่างเพียงพอ
  • ผู้ที่หายใจลำบาก และสงสัยว่าจะหยุดหายใจขณะหลับ
  • ผู้ที่มีพฤติกรรมการนอนผิดปกติอื่น ๆ เช่น นอนกัดฟัน ฉี่รดที่นอน นอนละเมอ นอนกระตุก นอนฝันร้าย สะดุ้งตื่นเป็นประจำ เป็นต้น
  • ผู้ที่ป่วยเป็นโรคต่างๆ เช่น หัวใจวาย ไตวาย ความดันโลหิตสูง เบาหวาน
  • ผู้ที่แพทย์สงสัยว่าอาจมีภาวะชักขณะนอนหลับหรือเป็นโรคลมหลับ (Narcolepsy)
  • ผู้เข้ารับการตรวจควรพบแพทย์เฉพาะทางด้านโรคการนอนหลับโดยตรง
  • ผู้เข้ารับการรักษาควรพาคนที่นอนด้วยมาพบกับแพทย์ด้วย เนื่องจากพฤติกรรมบางอย่างผู้ที่นอนด้วยจะสามารถให้รายละเอียดได้ดีกว่าผู้ที่มีปัญหาการนอนหลับ
  • ผู้ที่คิดว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องการนอน ซึ่งสามารถเช็คความเสี่ยงของตัวเองได้จากการปรึกษาแพทย์ หรือผ่านแบบฟอร์มทดสอบของโรงพยาบาพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

พญ.กิติยา จันทรวิถี

พญ.กิติยา จันทรวิถี

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ศัลยเเพทย์ออร์ปิดิกส์

บทความที่เกี่ยวข้อง

ล้างจมูก วิธีทำความสะอาดจมูกง่าย ๆ ด้วยตนเอง

ถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะสวมแมสก์กันทั้งวันเมื่อต้องออกนอกบ้าน แต่แมสก์ก็ไม่ได้ป้องกันมลพิษได้ 100% หลาย ๆ คนจึงยังเลือกใช้วิธีล้างจมูกด้วยน้ำเกลือ

blank บทความโดย : โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ล้างจมูก วิธีทำความสะอาดจมูกง่าย ๆ ด้วยตนเอง

ถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะสวมแมสก์กันทั้งวันเมื่อต้องออกนอกบ้าน แต่แมสก์ก็ไม่ได้ป้องกันมลพิษได้ 100% หลาย ๆ คนจึงยังเลือกใช้วิธีล้างจมูกด้วยน้ำเกลือ

blank บทความโดย : โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคหัวใจ

โรคหัวใจ เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนไทย เนื่องจากคนมีพฤติกรรมเสี่ยงกันมากขึ้น ทั้งการรับประทานอาหาร การไม่ดูแลสุขภาพร่างกาย

blank บทความโดย : คลินิกโรคหัวใจ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคหัวใจ

โรคหัวใจ เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนไทย เนื่องจากคนมีพฤติกรรมเสี่ยงกันมากขึ้น ทั้งการรับประทานอาหาร การไม่ดูแลสุขภาพร่างกาย

blank บทความโดย : คลินิกโรคหัวใจ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคหอบหืด

โรคหอบหืดเป็นโรคอักเสบเรื้อรัง ที่พบได้ในทุกเพศทุกวัยและยังไม่มียาที่รักษาให้หายขาด

โรคหอบหืด

โรคหอบหืดเป็นโรคอักเสบเรื้อรัง ที่พบได้ในทุกเพศทุกวัยและยังไม่มียาที่รักษาให้หายขาด