Header

Signal for help สัญญาณมือขอความช่วยเหลือสากล

blank บทความโดย : โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ในปัจจุบัน ปัญหาความรุนแรง หรือการถูกคุกคามกลายเป็นเรื่องที่พบเจอได้บ่อยขึ้น จากที่เรามักเห็นข่าวกันว่าโดยส่วนมากจะเป็นความรุนแรงภายในครอบครัว หรือจากคนใกล้ชิด ซึ่งในบางครั้งผู้ที่ถูกกระทำอาจไม่สามารถขอความช่วยเหลือทางคำพูดได้ ดังนั้นการที่มีสัญลักษณ์ขอความช่วยเหลืออะไรบางอย่างจึงมีความสำคัญ อีกทั้งการสอนสัญญาณมือนี้ให้ลูกรู้ไว้จึงเป็นสิ่งจำเป็นเช่นกันนะคะ

ขั้นตอนขอความช่วยเหลือ

  • หงายฝ่ามือออกหาผู้อื่น


 

  • พับนิ้วโป้งเข้าหาฝ่ามือ


 

  • พับนิ้วที่เหลือทั้ง 4 มากุมปิดนิ้วโป้ง


 

  • ค่อย ๆ ทำช้า ๆ อีกหลายครั้ง
     

เพียงเท่านี้ก็จะเป็นการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปให้คนอื่นรับรู้ และเข้ามาช่วยเหลือเราได้แล้วค่ะ ซึ่งสัญญาณมือนี้เริ่มมีการใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก สำหรับในประเทศไทยอาจยังมีคนรู้ไม่มากนัก แต่เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่สัญญาณมือนี้ไปให้คนอื่น ๆ เผื่อว่าวันใดวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันทำให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถพูดได้ก็สามารถขอความช่วยเหลือได้ด้วยการส่งสัญญาณมือนี้ให้คนอื่น ๆ ได้นะคะ

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

พญ.กิติยา จันทรวิถี

พญ.กิติยา จันทรวิถี

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ศัลยเเพทย์ออร์ปิดิกส์

บทความที่เกี่ยวข้อง

การตรวจสุขภาพก่อนทำงาน

การตรวจสุขภาพ หมายถึง การตรวจร่างกาย และสภาวะทางจิตใจตามวิธีทางการแพทย์ เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสม และผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน

blank บทความโดย : ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
การตรวจสุขภาพก่อนทำงาน

การตรวจสุขภาพ หมายถึง การตรวจร่างกาย และสภาวะทางจิตใจตามวิธีทางการแพทย์ เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสม และผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน

blank บทความโดย : ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคหัวใจ

โรคหัวใจ เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนไทย เนื่องจากคนมีพฤติกรรมเสี่ยงกันมากขึ้น ทั้งการรับประทานอาหาร การไม่ดูแลสุขภาพร่างกาย

blank บทความโดย : คลินิกโรคหัวใจ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคหัวใจ

โรคหัวใจ เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนไทย เนื่องจากคนมีพฤติกรรมเสี่ยงกันมากขึ้น ทั้งการรับประทานอาหาร การไม่ดูแลสุขภาพร่างกาย

blank บทความโดย : คลินิกโรคหัวใจ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคปอดที่เกิดจากการทำงาน (Occupational lung disease)

ซิลิโคสิส (Silicosis) เกิดจากการหายใจเอาซิลิการูปผลึก (crystalline silica) เข้าไปในปอด โดยองค์กร International Agency for Research on Cancer (IARC) ได้จัดให้ซิลิกาเป็นสารที่มีข้อมูลยืนยันชัดเจนว่าก่อมะเร็งปอดในมนุษย์ และผู้ป่วยที่เป็นโรคซิลิโคสิสจะมีความเสี่ยงกับโรควัณโรคมากยิ่งขึ้นด้วย

นพ.อธินันท์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคปอดที่เกิดจากการทำงาน (Occupational lung disease)

ซิลิโคสิส (Silicosis) เกิดจากการหายใจเอาซิลิการูปผลึก (crystalline silica) เข้าไปในปอด โดยองค์กร International Agency for Research on Cancer (IARC) ได้จัดให้ซิลิกาเป็นสารที่มีข้อมูลยืนยันชัดเจนว่าก่อมะเร็งปอดในมนุษย์ และผู้ป่วยที่เป็นโรคซิลิโคสิสจะมีความเสี่ยงกับโรควัณโรคมากยิ่งขึ้นด้วย

นพ.อธินันท์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม