Header

10 แนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดขณะกักตัวที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุ

blank บทความโดย : โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น โดยส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง จึงอาจไม่จำเป็นที่จะต้องเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาล สามารถทำการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) เพื่อสังเกตอาการได้ โดยในกลุ่มของผู้สูงอายุ ที่มีอายุไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์ มีสุขภาพร่างกายโดยรวมแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ได้รับวัคซีนโควิด-19 ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแล้ว ก็สามารถทำการกักตัวแยกที่บ้านได้ โดยจำเป็นต้องยึดแนวทางปฏิบัติขณะกักตัว 10 ข้อสำคัญอย่างเคร่งครัด ดังนี้:

 

  1. แยกรับประทานอาหาร และของใช้ส่วนตัวกับผู้อื่นในบ้าน
  2. งดออกจากบ้านพักตลอดช่วงเวลากักตัว
  3. แยกใช้ห้องน้ำกับสมาชิกในบ้าน หากแยกไม่ได้ ให้ใช้เป็นคนสุดท้าย
  4. สวมหน้ากากอนามัยขณะพบ หรือพูดคุยกับญาติ และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
  5. งดให้บุคคลอื่นมาเยี่ยมที่บ้านขณะกักตัว
  6. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ
  7. แยกซักเสื้อผ้า ผ้าปูที่นอนด้วยน้ำอุ่นและผงซักฟอก
  8. แยกล้างภาชนะบรรจุอาหารด้วยน้ำและน้ำยาล้างจาน
  9. แยกทิ้งขยะที่สัมผัสสารคัดหลั่ง โดยปิดปากถุงให้แน่น
  10. แยกกักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย 10 วัน หลังป่วยหรือตรวจพบเชื้อ

 

ในขณะที่ผู้สูงอายุกักตัวแยกที่บ้าน ลูกหลานหรือญาติควรให้ความดูแลอย่างใกล้ชิด โดยการเฝ้าติดตามอาการ หากจำเป็นต้องพูดคุยกับผู้สูงอายุ ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร และไม่ลืมล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ ก่อนและหลังให้การดูแลผู้สูงอายุ

ควรวัดอุณหภูมิร่างกาย และค่าความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วยเป็นประจำทุกวัน หากมีไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส ค่าออกซิเจนต่ำกว่า 94 เปอร์เซ็นต์ หายใจหอบเหนื่อย เป็นสัญญาณอันตราย ให้รีบติดต่อโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลใกล้บ้านทันที

 

อ้างอิง: กรมอนามัย (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 65)

 

 

หากคุณต้องการนัดหมายแพทย์ เพื่อทำการปรึกษา

สามารถติดต่อสอบถามเราได้

Call Center 02-080-5999 หรือ LINE : @psuv

หรือ คลิกที่นี่เพื่อ Add Line ของเรา

เรายินดีให้บริการคุณตลอด 24 ชั่วโมง

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

พญ.กิติยา จันทรวิถี

พญ.กิติยา จันทรวิถี

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ศัลยเเพทย์ออร์ปิดิกส์