Header

วัคซีนพื้นฐานที่ควรได้รับ

วัคซีนพื้นฐาน เป็นวัคซีนที่เด็กไทยทุกคนควรได้รับ เน้นวัคซีนป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ ซึ่งในปัจจุบันประกอบด้วยวัคซีน 8 ชนิด ได้แก่ วัคซีนวัณโรค (BCG) วัคซีนตับอักเสบบี (HB) วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี (DTP-HB) วัคซีนโปลิโอ (OPV) วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JE) วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP) และวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก (dT)

อายุ

วัคซีนที่ให้

ข้อแนะนำ

แรกเกิด

วัคซีนป้องกันวัณโรค

ฉีดให้เด็กก่อนออกจากโรงพยาบาล

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

HB1 ควรให้เร็วที่สุดภายใน 24 ชั่วโมง หลังคลอด

1 เดือน

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

เฉพาะรายที่เด็กคลอดจากมารดาที่เป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบี

2 เดือน

วัคซีนรวม 6 โรค (คอตีบ,บาดทะยัก,ไอกรน,โปลิโอ,เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ,ไวรัสตับอักเสบบี)

 

วัคซีนป้องกันท้องร่วงไวรัสโรต้า

 

4 เดือน

วัคซีนรวม 6 โรค (คอตีบ,บาดทะยัก,  ไอกรน,โปลิโอ,เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ,ไวรัสตับอักเสบบี)

วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด 1 เข็ม พร้อมกับวัคซีนโปลิโอชนิดหยอด 1 ครั้ง

วัคซีนป้องกันท้องร่วงไวรัสโรต้า

 

 

 

6 เดือน

วัคซีนรวม 6 โรค (คอตีบ,บาดทะยัก,   ไอกรน,โปลิโอ,เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ,ไวรัสตับอักเสบบี)

 

วัคซีนป้องกันท้องร่วง

 

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

อายุน้อยกว่า 9 ปี การฉีดครั้งแรกต้องฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน

9 เดือน

วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ

 

12 เดือน

วัคซีนป้องกันโรคหัด,หัดเยอรมัน,คางทูม

 

1 ปี 6 เดือน

คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน

 

โปลิโอชนิดหยอด

 

2 ปี 6 เดือน

ไข้สมองอักเสบเจอีเชื้อเป็น

 

หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน

 

4 ปี

คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน

 

โปลิโอชนิดหยอด

 

7 ปี (ป.1)

หัด-หัดเยอรมัน

เฉพาะรายที่ได้รับไม่ครบตามเกณฑ์

ตับอักเสบบี

เฉพาะรายที่ได้รับไม่ครบตามเกณฑ์

ไข้สมองอักเสบเจอีเชื้อเป็น

เฉพาะรายที่ได้รับไม่ครบตามเกณฑ์

โปลิโอชนิดฉีด

เฉพาะรายที่ได้รับไม่ครบตามเกณฑ์

คอตีบ-บาดทะยัก, โปลิโอชนิดหยอด

เฉพาะรายที่ได้รับไม่ครบตามเกณฑ์

วัคซีนป้องกันวัณโรค

1. ให้ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานว่าเคยได้รับเมื่อแรกเกิด และไม่มีแผลเป็น

2. ไม่ให้ในเด็กติดเชื้อเอชไอวี ที่มีอาการของโรคเอดส์

11 ปี

(นักเรียนหญิง ป.5)

เอชพีวี

ให้ 2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน

12 ปี (ป.6)

คอตีบ-บาดทะยัก

ตามแผนปฏิบัติงานของกระทรวงสาธารณสุขฉีดให้เด็กนักเรียน

 

 

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

พญ.กิติยา จันทรวิถี

พญ.กิติยา จันทรวิถี

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ศัลยเเพทย์ออร์ปิดิกส์

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคในเด็กที่พบบ่อยตามฤดู โรคมือ เท้า ปาก

โรคมือ เท้า ปาก มักจะพบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ นะคะ จำนวน ไม่แน่ใจ  แต่ว่าโรคจะระบาดในช่วงฤดูฝน อาการของโรค คือ มีไข้ มีแผลในปาก มีตุ่มแดงตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า

พญ.สุรีย์พร กอบเกื้อชัยพงษ์ โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ พญ.สุรีย์พร กอบเกื้อชัยพงษ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคในเด็กที่พบบ่อยตามฤดู โรคมือ เท้า ปาก

โรคมือ เท้า ปาก มักจะพบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ นะคะ จำนวน ไม่แน่ใจ  แต่ว่าโรคจะระบาดในช่วงฤดูฝน อาการของโรค คือ มีไข้ มีแผลในปาก มีตุ่มแดงตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า

พญ.สุรีย์พร กอบเกื้อชัยพงษ์ โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ พญ.สุรีย์พร กอบเกื้อชัยพงษ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ไขข้อสงสัย ข้อเข่าเทียมหมดอายุเมื่อไหร่?

เคยสงสัยกันไหมครับว่า ข้อเข่าเทียมหมดอายุเมื่อไหร่ หรือจำเป็นจะต้องมาเปลี่ยนมาซ่อมแซมภายหลังหรือไม่ หลังผ่าตัดไปแล้วจะสามารถใช้ข้อเข่าได้นานเท่าไหร่ หรือมีอายุการใช้งานนานเท่าไหร่

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ไขข้อสงสัย ข้อเข่าเทียมหมดอายุเมื่อไหร่?

เคยสงสัยกันไหมครับว่า ข้อเข่าเทียมหมดอายุเมื่อไหร่ หรือจำเป็นจะต้องมาเปลี่ยนมาซ่อมแซมภายหลังหรือไม่ หลังผ่าตัดไปแล้วจะสามารถใช้ข้อเข่าได้นานเท่าไหร่ หรือมีอายุการใช้งานนานเท่าไหร่

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดื่มน้ำให้ถูกวิธีช่วยน้ำหนักลด สุขภาพผิวดี แถมยังชะลอวัย

น้ำเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกาย เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องดื่มเป็นประจำทุกวัน หากขาดน้ำจะเสียชีวิตภายใน 2-3 วัน

blank บทความโดย : โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดื่มน้ำให้ถูกวิธีช่วยน้ำหนักลด สุขภาพผิวดี แถมยังชะลอวัย

น้ำเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกาย เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องดื่มเป็นประจำทุกวัน หากขาดน้ำจะเสียชีวิตภายใน 2-3 วัน

blank บทความโดย : โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม