Header

รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ลงพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าทั้ง 6 ตำบล ในโครงการ “สถานีขยะล่องหน รวมพลังมหาชุมชน คุ้งบางกะเจ้า ปี3” เสริมสร้างความรู้และการมีส่วนร่วมการแยกขยะของคนในชุมชน

30 สิงหาคม 2566

ขยะล่องหน-โรงพยาบาลพริ้นซ์-สุวรรณภูมิ

บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจกิจกรรม “สถานีขยะล่องหน รวมพลังมหาชุมชน คุ้งบางกะเจ้า ปี3” โดยโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ร่วมกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการ Care the Whale เป็นแกนนำในการลงพื้นที่ทั้ง 6 ตำบลในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า ได้แก่

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรงคนอง
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระสอบ
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางน้ำผึ้ง
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกะเจ้า
5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยอ
6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกอบัว

วัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการแยกขยะ โดยเฉพาะขยะติดเชื้อในชีวิตประจำวัน รวมถึงการบริการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานให้กับคนในชุมชน โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 365 คน และมีผู้นำขยะรีไซเคิลที่ล้างสะอาดมาแลกสุขภาพถึง 150 กิโลกรัม ซึ่งขยะทั้งหมดได้รับการส่งต่อให้กับทางวัดจากแดงได้นำไปใช้ผลิตเป็นสิ่งของต่างๆ เช่น เก้าอี้ ฝาหอพระไตรปิฎก เพื่อใช้งานต่อไป

ขยะล่องหน-โรงพยาบาลพริ้นซ์-สุวรรณภูมิ

ขยะล่องหน-โรงพยาบาลพริ้นซ์-สุวรรณภูมิ

ขยะล่องหน-โรงพยาบาลพริ้นซ์-สุวรรณภูมิ

ขยะล่องหน-โรงพยาบาลพริ้นซ์-สุวรรณภูมิ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

29 กันยายน 2566

PRINC SUVARNABHUMI MEMBER CARD

PRINC SUVARNABHUMI MEMBER CARD ยกการรักษาเหนือระดับ..ให้สุขยิ่งกว่าที่เคย

29 กันยายน 2566

PRINC SUVARNABHUMI MEMBER CARD

PRINC SUVARNABHUMI MEMBER CARD ยกการรักษาเหนือระดับ..ให้สุขยิ่งกว่าที่เคย

19 เมษายน 2566

เพราะพริ้นซ์ห่วงใย ขอมอบวัคซีนไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น

ขอมอบวัคซีนไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือ คน ชุมชน และสังคม เปิดให้บริการศูนย์วัคซีนโควิด ชั้น 2 อาคาร A โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

19 เมษายน 2566

เพราะพริ้นซ์ห่วงใย ขอมอบวัคซีนไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น

ขอมอบวัคซีนไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือ คน ชุมชน และสังคม เปิดให้บริการศูนย์วัคซีนโควิด ชั้น 2 อาคาร A โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

02 ตุลาคม 2566

สุดคึกคัก! รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิออกบูธงาน Catholic Fair ครั้งที่ 1

รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ร่วมออกบูธในงาน Catholic Fair ครั้งที่ 1 และคอนเสิร์ตการกุศล "แด่...ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม"

02 ตุลาคม 2566

สุดคึกคัก! รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิออกบูธงาน Catholic Fair ครั้งที่ 1

รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ร่วมออกบูธในงาน Catholic Fair ครั้งที่ 1 และคอนเสิร์ตการกุศล "แด่...ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม"

29 กันยายน 2566

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันหัวใจโลก

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันหัวใจโลก วันที่ 29 กันยายน 2566 ภายในงานมี PROMOTION Heart Center เฉพาะวันหัวใจโลก

29 กันยายน 2566

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันหัวใจโลก

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันหัวใจโลก วันที่ 29 กันยายน 2566 ภายในงานมี PROMOTION Heart Center เฉพาะวันหัวใจโลก