Header

แบบประเมินการฆ่าตัวตาย (สำหรับผู้ป่วยอายุมากกว่า 18 ปี)

การฆ่าตัวตายมักเป็นอาการหนึ่งของโรคซึมเศร้า เมื่อรักษาโรคซึมเศร้าหาย ก็ไม่คิดอยากตาย การป้องกันการฆ่าตัวตายทำได้ ถ้าเข้าใจเรื่องโรคซึมเศร้า และค้นหาให้ได้ว่าใครเริ่มเป็นโรคนี้

อาการของโรคมักเริ่มจากเป็นน้อย ๆ มากขึ้นช้า ๆ หรือรวดเร็ว อาจมีหรือไม่มีสาเหตุจากการสูญเสีย หรือความเครียดทางจิตใจ ถ้ามีสาเหตุทางจิตใจ มักเป็นความเครียดในชีวิต เช่น ปัญหาการเรียน การทำงาน หรือความสูญเสียในชีวิต (เช่น สอบตก อกหัก คนรักเสียชีวิต หย่าร้าง ตกงาน)

 

แบบประเมินการฆ่าตัวตาย (สำหรับผู้ป่วยอายุมากกว่า 18 ปี)

แบบประเมินการฆ่าตัวตาย (สำหรับผู้ป่วยอายุมากกว่า 18 ปี)

หากคุณมีความกังวลว่าตัวเองอยู่ในภาวะซึมเศร้าเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

ทำแบบทดสอบนี้เพื่อประเมินเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

เริ่มทำแบบทดสอบ

Question 1

คิดอยากตาย หรือ คิดว่าตายไปจะดีกว่า

มี

ไม่มี

Question 2

อยากทำร้ายตัวเอง หรือ ทำให้ตัวเองบาดเจ็บ

มี

ไม่มี

Question 3

คิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย

มี

ไม่มี

 

โรคนี้พบได้บ่อย ๆ ในสังคม อาจเกิดกับตัวเอง หรือคนใกล้ชิดก็ได้ ถ้าพบว่าใครมีอาการของโรคซึมเศร้า นานหลายวันติดต่อกัน หรืออาการมากขึ้น ควรปรึกษาจิตแพทย์ เรายินดีให้คำแนะนำ

 

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

พญ.กิติยา จันทรวิถี

พญ.กิติยา จันทรวิถี

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ศัลยเเพทย์ออร์ปิดิกส์