เครี่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonography)

เป็นการตรวจอวัยวะภายในร่างกายด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อดูความผิดปกติของอวัยวะในช่องท้อง และอวัยวะอื่นๆ Ultrasound เป็นการตรวจที่ไม่ใช้รังสีเอ็กซ์ จึงมีความปลอดภัยสามารถนำไปใช้ตรวจเด็กที่อยู่ในครรภ์มารดาได้ ข้อดีของการตรวจอัลตราซาวด์ คือ มีความปลอดภัยไม่มีรังสี