โปรแกรมตรวจรักษา ป้องกัน ฟื้นฟู COVID-19

วัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา (Booster Dose)

แพ็กเกจ LONG COVID

โปรแกรมตรวจภูมิต้านทาน COVID-19

โปรแกรมรักษาโควิด-19 แบบอยู่บ้าน

“เราสร้างคนให้มีจิตใจของผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชน และสังคม คือ หัวใจที่สำคัญที่สุด สำหรับเรา“

สอบถามเพิ่มเติม 02-080-5999