ค้นหาหมอทั้งหมดของเราได้ที่นี่…

กลุ่มพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ (พริ้นซ์) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจการจัดการโรงพยาบาลที่มีประสบการณ์มากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2559 พริ้นซ์ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนกว่า 6 แห่ง
ในประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นการบริหารจัดการที่ประสบความสำเร็จอย่างเต็มรูปแบบ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมแพทย์และทีมสนับสนุนที่ดีที่สุดในประเทศ รวมถึงคณะผู้บริหารที่มีศักยภาพและมากด้วยประสบการณ์

พริ้นซ์เป็นองค์กรอิสระ ดังนั้นจึงมีวัตถุประสงค์และวิธีการเฉพาะสำหรับโรงพยาบาลแต่ละแห่ง

พริ้นซ์ มุ่งมั่นพัฒนาระบบนิเวศด้านการดูแลสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วยพันธมิตรทางธุรกิจที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ โดยประสานงานกับสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล (HMTDI) ซึ่งเป็นผู้นำด้านทักษะการบริหารจัดการโรงพยาบาล การศึกษา และการฝึกอบรมขั้นสูง การเป็นพันธมิตรกับ พริ้นซ์ที่ดูแลเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ใช้ในการบริหารจัดการงานโรงพยาบาล และเป็นผู้นำด้านการแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับโรงพยาบาล พริ้นซ์สามารถตอบโจทย์ด้านการดูแลสุขภาพได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนให้แก่ลูกค้า ตามความต้องการของแต่ละโครงการและสถานที่

—– ความปลอดภัย & คุณภาพ
—– ขับเคลื่อนระบบสุขภาพด้วยดิจิทัล & เทคโนโลยีล้ำสมัย
—– ส่งมอบการดูแลที่มาจากใจ
—– คุณภาพการบริการระดับสูง ในราคาที่ย่อมเยา

ข้อมูลและข่าวสาร

กลุ่มพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ (พริ้นซ์) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจการจัดการโรงพยาบาลที่มีประสบการณ์มากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

สถานที่ตั้ง

พริ้นซ์ ให้บริการในการพัฒนาและบริหารกิจการสถานพยาบาลอย่างครบวงจร