เครือพริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์ ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจองและชำระเงิน Modernaได้ที่นี่

เครือพริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์ ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า

ตามที่โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์ ได้เปิดรับจองและเรียกชำระเงินค่าวัคซีน หากท่านลงทะเบียนและชำระเงินสำเร็จ ‘รอบการจัดสรรของท่าน’ อยู่ในจำนวนที่โรงพยาบาลทำสัญญาและชำระเงินให้องค์การเภสัชกรรมเป็นที่เรียบร้อยตามเงื่อนไขอย่างถูกต้อง

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจองและชำระเงิน ได้ที่ https://register.princhealth.com
สำหรับท่านที่ชำระเงินผ่าน Counter โรงพยาบาล ทางเรากำลังดำเนินการนำข้อมูลของท่านเพื่อเข้าระบบ

ส่วนระยะเวลาการได้ให้บริการวัคซีนจะเป็นเวลาเดียวกันทุกโรงพยาบาล

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print