Flash sale 6.6

ฝังเข็ม + ครอบแก้ว + กระตุ้นไฟฟ้า 1 ครั้ง

ราคา 666 บาท

Flash sale 6.6

Ultrasound + Massage + ประคบร้อน 1 ครั้ง

ราคา 666 บาท

Flash sale 6.6

Shockwave + Massage + ประคบร้อน 1 ครั้ง

ราคา 999 บาท

Flash sale 6.6

Acupuncture + Laser + Massage + ประคบร้อน 1 ครั้ง

ราคา 1,466 บาท

“เราสร้างคนให้มีจิตใจของผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชน และสังคม คือ หัวใจที่สำคัญที่สุด สำหรับเรา“

สอบถามเพิ่มเติม 02-080-5999