เปลี่ยนการให้บริการวัคซีนโควิด (หมอพร้อม) ที่ รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

เรียน ท่านผู้รับบริการวัคซีนโควิด(หมอพร้อม) ที่รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ทุกท่าน

เนื่องจากการจัดสรรวัคซีนไม่ได้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ทำให้รพ.จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการให้บริการวัคซีนโควิด (หมอพร้อม) ที่ รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ตั้งแต่ 19 ก.ค. 64 เป็นต้นไป
กรณี ประชาชนทั่วไป
ขอเลื่อนกำหนดฉีดวัคซีนออกไปเป็นการชั่วคราว
กรณี กลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรคเสี่ยง
โปรดติดตาม นัดหมายใหม่ ผ่านระบบหมอพร้อมของท่านอีกครั้ง และติดตามประกาศของทางรพ. อย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้จากมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ (12 ก.ค.) เห็นชอบการให้วัคซีนโควิด 19 สลับชนิด โดยทางสาธารณสุขจังหวัดได้มีมติให้ดำเนินการในทันที ทำให้โรงพยาบาลขอปรับเปลี่ยนการให้บริการวัคซีนโควิด (หมอพร้อม) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วัคซีนเข็มแรก: SinoVac (สำหรับประชาชนทั่วไป) หรือ AstraZeneca (สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและ 7 กลุ่มโรคเสี่ยง)
วัคซีนเข็ม 2: AstraZeneca
ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับแพทย์เป็นผู้พิจารณา ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทางรับวัคซีนผ่านทาง Line Official Account: @psuv

– ข้อมูล ณ 16 ก.ค. 64 เวลา 17:00น. –

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print