PRINC
RECOVERY CENTER
ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วย ทั้งทางด้านร่างกายควบคู่ไปกับการดูแลจิตใจ
เพื่อให้ผู้ป่วยได้กลับไปใช้ชีวิตในแบบที่เคยเป็นมาก่อนให้ได้เร็วที่สุด

ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจของทีมงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของเรา

“ทำให้ผู้เข้ารับการบำบัดทุกคนสามารถ ใช้ชีวิตในสังคม และทำกิจกรรมได้อย่างปกติที่สุดด้วยรอยยิ้มที่กว้างเท่าเดิม อีกครั้งหนึ่ง”

ความเป็นมาของ PRINC Recovery Center

   ความเจ็บป่วยทางร่ายกายเป็นสิ่งที่มนุษย์อย่างเราต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จะทำอย่างไรที่เรา หรือคนที่เรารัก จะมีคุณภาพชีวิต และสุขภาพจิตที่ดีแม้ในยามป่วย

   ด้วยความเข้าใจ เครือโรงพยาบาลพริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์ ร่วมกับ Nihon Keiei Group จึงได้ก่อตั้ง “PRINC Recovery Center” ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดที่จะให้การฟื้นฟูผู้เข้าใช้บริการทั้งทางด้านร่างกายควบคู่ไปกับการดูแลทางด้านจิตใจ ด้วยศาสตร์การดูแลแบบ Kaigo-Do เพื่อให้ผู้ป่วยได้กลับมาใช้ชีวิตในแบบที่เคยเป็นอีกครั้งในระยะเวลาที่สั้นที่สุด

เช็คข้อมูลประวัติรักษา

เช็กข้อมูล ประวัติการรักษา โดยแพทย์

อาจมีการตรวจร่างกายบางรายการเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับดุลวินิจของแพทย์

วางโปรแกรมฟื้นฟู

วางโปรแกรมการฟื้นฟูโดยผู้เชี่ยวชาญ

ทำการประเมินอาการ และปรับแผนการบำบัดให้เข้ากับผู้ป่วยแต่ละท่าน

พูดคุยกับผู้ป่วย

พูดคุยกับผู้ป่วย และญาติ เพื่อปรับแผนการฟื้นฟู

เพราะมนุษย์ทุกคนมีความแตกต่างกันเราจึงต้องการให้แผนการฟื้นฟูเกิดประสิทธิผลกับคนไข้ ทั้งทางกาย และทางใจมากที่สุด

ช่วยผู้ป่วยกลับมาเดินได้

เพราะเราคือ “ทีมเดียวกัน”

ดูแลด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียดในแบบที่ไม่ตึงเกินไป หรือไม่หย่อนเกินไปจากแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ และญาติผู้ป่วย

ดูแลรักษาเหมือนบ้าน

ไม่มีที่ไหนสุขใจเท่าบ้านของเรา

ยิ่งอยู่นานจิตใจก็จะยิ่งเสื่อมถอย เราจึงพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้คุณได้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขภายในระยะเวลา 1 – 3 เดือน

คุณหมอพร้อมดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน

Customer's Benefit

  • ร่วมออกแบบแผนการบำบัดกับทีมผู้เชี่ยวชาญ 
  • ไม่ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวัน เช่น ทานอาหารในช่วงเวลาเดิม สวมเครื่องแต่งกายส่วนตัว
  • ไม่ต้องอยู่ในศูนย์นาน (ระยะเวลาการฟื้นฟู 1-3 เดือน)
  • ทีมแพทย์ และเครื่องมือเตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง

สามารถนัดหมายศูนย์ PRINC Recovery Center ได้ที่นี่

Testimonials

At Admission: TUG 162 seconds Early-stage of hospitalization: Unable to get up without assistance.

After 2 weeks: TUG 72 seconds After 2 weeks: Able to get up by himself

At Admission: TUG 72 seconds

After 2 weeks: TUG 29 seconds

Need our services?

สามารถนัดหมายศูนย์ PRINC Recovery Center เพื่อทำการปรึกษาได้ที่นี่

RECOVERY PACKAGE

Price table
Price table 2

OUR SERVICES

เรายินดีให้บริการคุณตลอด 24 ชั่วโมง

หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลทันที
สามารถติดต่อสอบถามเราได้ที่นี่

นพ. วีระพันธ์ ควรทรงธรรม_1

นพ.วีระพันธ์ ควรทรงธรรม

เเพทย์ประจำศูนย์ Absolute Spine Care

นพ. ปวินท์ เกษมพิพัฒน์ชัย_11

นพ.ปวินท์ เกษมพิพัฒน์ชัย

เเพทย์ประจำศูนย์ Absolute Spine Care

นพ. ปริศนา ปัญญาไวย_13

นพ.ปริศนา ปัญญาไวย

เเพทย์ประจำศูนย์ Absolute Spine Care

นพ.วิธวินท์ เกสรศักดิ์

เเพทย์ประจำศูนย์ Absolute Spine Care

ผศ.นพ.มนต์ชัย เรืองชัยนิคม

เเพทย์ประจำศูนย์ Absolute Spine Care

ผศ. นพ. สิทธาพันธ์ มั่นชูพงศ์_5

ผศ. นพ. สิทธาพันธ์ มั่นชูพงศ์

เเพทย์ประจำศูนย์ Absolute Spine Care

นพ. กิติภัทท์ กฤตยาภิรมย์_9

นพ.กิติภัทท์ กฤตยาภิรมย์

เเพทย์ประจำศูนย์ Absolute Spine Care

นพ.วัฒนา มหัทธนกุล

เเพทย์ประจำศูนย์ Absolute Spine Care

น.ท. นพ. อิทธิพล โกมลหิรัณย์_6

น.ท.นพ.อิทธิพล โกมลหิรัณย์

เเพทย์ประจำศูนย์ Absolute Spine Care

นพ. เอกสักถ์ จันทรปรรณิก_8

นพ. เอกสักถ์ จันทรปรรณิก

เเพทย์ประจำศูนย์ Absolute Spine Care

พญ. ศศิวิมล มงคลสุขไพบูลย์

เเพทย์ประจำศูนย์ Absolute Spine Care

รศ. นพ. เอก หังสสูต

เเพทย์ประจำศูนย์ Absolute Spine Care

Play Video

ปวดหลัง ปวดคอ อย่าทน

เพราะว่ากระดูกสันหลัง คือ แกนหลักของร่างกาย เมื่อจำเป็นต้องรักษา เพียงแค่เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงอยากเดียวคงไม่พอ

เข้ามาปรึกษากับเรา ศูนย์ Absolute Spine Care
โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ตามแนวทางการรักษา
แบบโรงพยาบาลบำรุงราษฎ์ ในราคาที่เข้าถึงได้