PNKG Recovery Center

ศูนย์ฟื้นฟูร่างกายจากโรคหลอดเลือดสมอง โรคทางระบบประสาท
ฟื้นฟูหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพก และภาวะถดถอยทางร่างกาย
ด้วยวิธีการฟื้นฟูแบบฉบับญี่ปุ่น (Kaigo-Do)
ที่ออกแบบแผนการฟื้นฟูรายบุคคลร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญ จากทั้งไทยและญี่ปุ่น
(นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักโภชนาการ แพทย์ พยาบาล
ทีมนักดูแล นักจิตวิทยา และญาติผู้ป่วย) เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างแข็งแรง และมีความสุข

การบริการ

บริการฟื้นฟูทางกายภาพ

ให้บริการฟื้นฟูผู้ป่วย จากภาวะถดถอยของร่างกายด้วยแผนการฟื้นฟูเฉพาะบุคคล โดยมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเองเป็นหลัก และมีผู้ดูแลคอยช่วยเหลือเฉพาะในสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถทำได้เท่านั้น

บริการให้คำแนะนำ และสอนใช้งานกายอุปกรณ์

นอกเหนือจากการฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วยด้วยการพึ่งพาตนเอง ทางศูนย์ยังมีการประยุกต์ใช้กายอุปกรณ์ต่าง ๆ จากคลินิกศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านกายอุปกรณ์ (CEPO) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เเละคลินิกเอกชน Scandinavian Orthopaedic Laboratory (SOL) เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการฟื้นฟูแก่ผู้ป่วยอีกด้วย

บริการปรับปรุงบ้านเพื่อให้เอื้อต่อการฟื้นฟู

การวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้อง ทันเวลา ทำให้รักษาโรคได้อย่างแม่นยำ และการรู้ระยะของโรค ช่วยให้วางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการผสมผสานการรักษาหลายวิธีเข้าด้วยกันแบบองค์รวม ทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง เช่น อายุรแพทย์ด้านโรคมะเร็ง,  รังสีแพทย์ ,ศัลยแพทย์ และเภสัชกร เพื่อหาแนวทางการรักษาร่วมกัน

บริการนักจิตบำบัด

เนื่องจากการฟื้นฟูที่ดี ประกอบด้วยการดูแลทางด้านร่างกายควบคู่ไปกับการดูแลทางด้านจิตใจ ทางศูนย์จึงมีบริการให้คำปรึกษาโดยนักจิตบำบัดมากประสบการณ์ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยคลายกังวล ตลอดจนให้กำลังใจผู้ป่วย เพื่อสร้างแรงใจในการฟื้นฟูตนเองมากขึ้น

อะไรคือ Kaigo-Do

การฟื้นฟูแบบไคโก-โดะ (Kaigo-do) เป็นการฟื้นฟูทางกายภาพในแบบฉบับของญี่ปุ่น ที่เน้นส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้เรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเองเป็นหลัก โดยมีผู้ดูแล (Care Giver) คอยสังเกตุอย่างใกล้ชิด และจะให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเฉพาะสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถทำเองได้เท่านั้น

การออกแบบโปรแกรมรักษาเฉพาะบุคคล

เพราะผู้เข้ารับการฟื้นฟูแต่ละคน มีความต้องการแตกต่างกัน เราจึงต้องออกแบบโปรแกรมรักษา ร่วมกับแพทย์, ผู้เชี่ยวชาญ และที่สำคัญคือครอบครัวของผู้เข้ารับการฟื้นฟู เพราะเราคือ “ทีมเดียวกัน” เพื่อให้เกิดประสิทธิผลทั้งทางร่างกาย และจิตใจของผู้เข้ารับการรักษาอย่างดีที่สุด

5 หัวใจหลักในการฟื้นฟูให้ได้ประสิทธิภาพ

ไม่ใช่แค่การดูแลทางกายภาพ ที่ PNKG Recovery Center เราคำนึงถึง 5 ปัจจัยหลักที่จะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วที่สุด

    1. ได้รับน้ำที่ร่างกายต้องการต่อวัน (1,500 มล.)

    2. ได้ขยับร่างกายอย่างสม่ำเสมอ (เดินวันละ 2 กม.)

    3. ได้รับสารอาหารครบถ้วนภายใน 1,500 kcal (ขึ้นอยู่กับบุคคล)

    4. ได้รับการดูแลให้ขับถ่ายเป็นไปตามธรรมชาติ

    5. ได้รับพิจารณาลดยาโดยแพทย์ เมื่อสภาวะร่างกายเข้าสู่เกณฑ์ดี

Home Evaluation Service

ปรับปรุงบ้านของคุณให้เอื้อต่อการฟื้นฟู

กลับบ้านแล้วก็สามารถฟื้นฟูต่อได้ หลังจากจบโปรแกรมการฟื้นฟู ทางศูนย์ยังมีการให้บริการออกแบบบ้านให้เหมาะสมกับการฟื้นฟูในระยะยาว การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ การวางแผนการฝึกร่างกายหลังจากปรับปรุงบ้าน เพื่อให้บ้านของคุณช่วยให้การฟื้นฟูเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

พวกเรายินดีให้คำปรึกษา

เพราะผู้ทั้งสุขภาพ “กาย” และ “ใจ” ของผู้เข้ารับการรักษาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของพวกเราทุกคน

แพทย์ประจำศูนย์