RINCSUVANABHUMI PODCAST EP. 2 สาระดี ๆ มีที่พริ้นซ์ ‘โรคพาร์กินสัน’

Podcast ที่จะชวนคุณหมอมาถามเรื่องสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บพร้อมคำแนะนำในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง

Episode ที่ 2 ‘โรคพาร์กินสัน’ วิธีการและแนวทางการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกับ

“นายแพทย์วุทธิกรณ์ พันธุ์ประสิทธิ์” อายุรแพทย์ระบบประสาท โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

และคุณเสกศิษฏ์ เกตุโต หัวหน้านักกายภาพบำบัด ประจำศูนย์ PRINC Recovery Center หรือ PNKG