Header

วัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย แพ็กเกจวัคซีนสำหรับเด็ก

ราคา 850.-

วัคซีนสำหรับเด็ก โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

วัคซีนสำหรับเด็ก โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิวัคซีนสำหรับเด็ก โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิวัคซีนสำหรับเด็ก โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิวัคซีนสำหรับเด็ก โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิวัคซีนสำหรับเด็ก โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิวัคซีนสำหรับเด็ก โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิวัคซีนสำหรับเด็ก โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ

พ่อแม่มือใหม่มักคิดว่าโรคบางอย่างมักจะเกิดเฉพาะฤดูฝน และฤดูหนาวเท่านั้น แต่จริง ๆ แล้วโรคต่าง ๆ มีการแพร่ระบาดได้ตลอดทั้งปี สร้างภูมิป้องกันกันโรคให้กับลูกน้อยของคุณด้วยวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กกัน

.

 

เงื่อนไขการใช้งาน

* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถใช้ได้ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เท่านั้น
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
* โปรดแสดงบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดลงทะเบียนคนไข้ใหม่ ก่อนเข้ารับบริการ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการเฉพาะลูกค้าที่สามารถแสดง E-mail ยืนยันการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเอกสารเท่านั้น
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่สามารถยกเลิก แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี สำหรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้ภายใน วันที่กำหนด
* ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแพทย์และค่าบริการสถานพยาบาลแล้ว
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดบางประการหรือทั้งหมดในกรณีอันสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*สามารถติดต่อเพื่อจองคิวนัดตรวจล่วงหน้าได้ที่ 02-080-5999

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม