Header

แพ็กเกจรักษาและฟื้นฟู ภาวะหย่อนสมรรถภาพด้วย Shock Wave (สำหรับผู้ชาย)

ราคา 22,500.-

ราคา 22,500.-

แพ็กเกจ Shock Wave โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

การเตรียมตัวก่อนรับบริการ

✅ วันที่เข้ารับบริการ ควรสวมกางเกงที่ถอดได้ง่าย

✅ แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับโรคประจำตัว และยาที่ทานเป็นประจำ

เงื่อนไข

✅ เพ็กเกจนี้ต้องได้รับการตรวจประเมินโดยแพทย์ก่อนรับบริการ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

✅ แพ็กเกจนี้สำหรับผู้ชายชาวไทย ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

✅ กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่าง 1 วัน โทร 020805999 กด 0 ต่อแผนกกายภาพบำบัด

✅ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม