Header

โรคช่วงหน้าฝนที่ลูกน้อยควรระวัง ตรวจ PCR สำหรับก่อเชื้อโรคในเด็ก 21 ชนิด

ระยะเวลา 16 มิถุนายน 2566 - 31 ธันวาคม 2566

ราคา 3,700.-

ระยะเวลา 16 มิถุนายน 2566 - 31 ธันวาคม 2566

ราคา 3,700.-

PCR เชื้อก่อโรค 21 ชนิด โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ช่วงนี้เริ่มเข้าหน้าฝนแล้ว เด็ก ๆ ก็อยู่ในช่วงเปิดเทอม และไม่สบายกลับมาบ่อย ๆ และเป็นมีโรคที่ฮิตในช่วงหน้าฝน เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ RSV Covid-19 ดังนั้นอย่าชะล่าใจ ควรตรวจPCR สำหรับเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินหายใจ 21 ชนิด และเชื้อโควิด เพื่อป้องกันสุขภาพลูกน้อยในช่วงหน้าฝนนี้กัน

เงื่อนไขการใช้งาน

* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถใช้ได้ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เท่านั้น
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
* โปรดแสดงบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดลงทะเบียนคนไข้ใหม่ ก่อนเข้ารับบริการ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการเฉพาะลูกค้าที่สามารถแสดง E-mail ยืนยันการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเอกสารเท่านั้น
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่สามารถยกเลิก แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี สำหรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้ภายใน วันที่กำหนด
* ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแพทย์และค่าบริการสถานพยาบาลแล้ว
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดบางประการหรือทั้งหมดในกรณีอันสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*สามารถติดต่อเพื่อจองคิวนัดตรวจล่วงหน้าได้ที่ 02-080-5999

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม