Header

รับปรึกษาสมรรถภาพทางเพศ ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณผู้ชาย

ราคา 3,500.-

ราคา 3,500.-

https://www.princsuvarnabhumi.com/package/Mens-Health

ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ คืออะไร

ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในเพศชาย หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “erectile dysfunction” (ED) ในทางการแพทย์คือ ภาวะที่อวัยวะเพศไม่สามารถแข็งตัวได้อย่างเพียงพอ หรือไม่สามารถคงการแข็งตัวไว้ได้นานขณะมีเพศสัมพันธ์ หรือไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์จนเสร็จกิจได้ ภาวะนี้แม้จะไม่อันตรายอะไรมาก แต่ก็เป็นบ่อเกิดของปัญหาต่าง ๆ เช่น ความสุขทางเพศสัมพันธภาพในคู่สมรส ไปจนถึงปัญหาครอบครัว

ใครบ้างที่เสี่ยงต่อภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

อายุ เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ และหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่ออายุสูงขึ้น โอกาสที่จะเกิดภาวะ ED (เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ) ก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งจากสถิติพบว่า

 • ในผู้ชายอายุต่ำกว่า 40 ปี พบประมาณ 5 %
 • ในผู้ชายอายุมากกว่า 40 ปี พบประมาณ 50 %

จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจ พบว่า ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศพบมากขึ้นในกลุ่มคนที่ฐานะ/สถานะทางเศรษฐกิจสังคมที่ไม่ค่อยดีเป็นผู้มีโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรัง เช่น

 • โรคหัวใจและหลอดเลือด พบว่าโรคหัวใจมีผลมากที่สุดที่ทำให้เกิดภาวะ ED ระดับสูง ถึงร้อยละ 13.2
 • โรคความดันโลหิตสูง ทำให้เกิดภาวะ ED ได้ร้อยละ 62 เมื่อเทียบกับคนที่ไม่มีความดันโลหิตสูง และพบ 8-10% ของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความดันโลหิตสูงจะมีภาวะ ED ร่วมอยู่แล้ว
 • โรคเบาหวาน ทำให้เกิดภาวะ ED ได้ร้อยละ 74.7 เมื่อเทียบกับคนที่ไม่มีเบาหวาน
 • ที่สำคัญไปกว่านั้นพบว่า ใครก็ตามที่มีโรคทั้ง 3 ร่วมกัน มักจะมีภาวะ ED ร่วมทุกราย
 • ผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดมาก่อน เช่น การผ่าตัดในอุ้งเชิงกราน การผ่าตัดผ่านทางท่อปัสสาวะ หรือได้รับอุบัติเหตุบริเวณอุ้งเชิงกราน อุบัติเหตุที่ไขสันหลัง
 • ผู้ที่มีภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย
 • ผู้ที่การรับประทานยาบางชนิด
 • มีพฤติกรรมอื่นๆ เช่น สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ค่อยออกกำลังกาย
 • มีภาวะทางจิตใจที่ไม่ปกติ โดยเฉพาะภาวะซึมเศร้า จากการศึกษาพบว่าคนที่มีภาวะซึมเศร้ามีภาวะ ED ร้อยละ 50-90

.

เงื่อนไขการใช้งาน

* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถใช้ได้ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เท่านั้น
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
* โปรดแสดงบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดลงทะเบียนคนไข้ใหม่ ก่อนเข้ารับบริการ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการเฉพาะลูกค้าที่สามารถแสดง E-mail ยืนยันการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเอกสารเท่านั้น
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่สามารถยกเลิก แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี สำหรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้ภายใน วันที่กำหนด
* ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแพทย์และค่าบริการสถานพยาบาลแล้ว
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดบางประการหรือทั้งหมดในกรณีอันสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* สามารถติดต่อเพื่อจองคิวนัดตรวจล่วงหน้าได้ที่ 02-080-5999

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม