Header

อุ่นใจ เมื่ออยู่ใกล้เรา บริการดูแลผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง

ราคา 9,400.-

ราคา 9,400.-

แพ็กเกจอุ่นใจ เมื่ออยู่ใกล้เรา โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

อุ่นใจ เมื่ออยู่ใกล้เรา ไม่ต้องห่วง ให้เราช่วยดูแล

บริการดูแลผู้สูงอายุพร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง โดยทีมแพทย์ และพยาบาล

  • บริการดูแล และฟื้นฟูสุขภาพ
  • ฟื้นฟูหลังการรักษา
  • ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

 

เงื่อนไข

1. ต้องรับการประเมินจากแพทย์พยาบาล ก่อนซื้อแพ็กเกจ

2. แพ็กเกจนี้รวมค่าแพทย์ ค่าห้องพัก Stardard ค่าบริการเรียบร้อยแล้ว

3. แพ็กเกจนี้ไม่รวม ค่าอาหาร และอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ทางการแพทย์

4. เงื่อนไขเป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนดฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม