Header

มะเร็งปอด ตรวจก่อน รักษาหายได้ CT Chest With Contrast แบบฉีดสี

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

ราคา 11,900.-

ระยะเวลา 01 มิถุนายน 2566 - 31 ธันวาคม 2566

ราคา 11,900.-

ตรวจมะเร็งปอด โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

มะเร็งปอด เป็นโรคที่พบได้มากในประเทศไทย เเละเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของทั้งเพศชาย และเพศหญิง อย่างไรก็ดีมะเร็งปอดสามารถรักษาหายได้หากตรวจพบได้ตั้งเเต่ระยะต้น

โดยทั่วไปแล้ว มะเร็งปอดในระยะเริ่มต้น ผู้ป่วยมักไม่แสดงอาการ แต่เมื่อโรคลุกลามแล้วมักมีอาการแสดง ที่สามารถสังเกตได้ดังนี้

• ไอเรื้อรัง ไอมีเสมหะปนเลือด

• หายใจลำบาก หอบเหนื่อย

• หายใจสั้น หายใจมีเสียงหวีด

• เจ็บหน้าอกตลอดเวลา

• เสียงแหบ เสียงเปลี่ยน

• ปอดติดเชื้อบ่อย

• เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย

• น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ :

  1. สูบบุหรี่ หรือรับควันบุหรี่ 
  2. สัมผัสสารก่อมะเร็ง
  3. รังสี ควันธูป ควันจากท่อไอเสียและ 
  4. มลภาวะทางอากาศ

.

เงื่อนไขการใช้งาน

* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถใช้ได้ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เท่านั้น
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
* โปรดแสดงบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดลงทะเบียนคนไข้ใหม่ ก่อนเข้ารับบริการ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการเฉพาะลูกค้าที่สามารถแสดง E-mail ยืนยันการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเอกสารเท่านั้น
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่สามารถยกเลิก แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี สำหรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้ภายใน วันที่กำหนด
* ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแพทย์และค่าบริการสถานพยาบาลแล้ว
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดบางประการหรือทั้งหมดในกรณีอันสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* สามารถติดต่อเพื่อจองคิวนัดตรวจล่วงหน้าได้ที่ 02-080-5999

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม