องค์การเภสัชกรรมร่อนหนังสือชี้แจง ยืนยันข้อแนะนำเป็นไปตามหลักสากล

องค์การเภสัชกรรมร่อนหนังสือชี้แจง ยืนยันข้อแนะนำเป็นไปตามหลักสากล วัคซีนที่รพ.เอกชนจำหน่าย มีขนาดความแรง 100 ไมโครกรัมต่อโดส แตกต่างจากหน่วยงานแห่งหนึ่งที่เปิดจำหน่ายราคา 555 บาทซึ่งมีขนาดความแรง 50 ไมโครกรัมต่อโดส

อ้างอิง: องค์การเภสัชกรรม (17 .. 64)

#ไม่ต้องห่วงให้เราช่วยดูแล

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print