คลอดธรรมชาติ หรือ ผ่าคลอด ดีกว่าคะ…คุณหมอ

การคลอดบุตร รู้ก่อน พร้อมก่อน คลายกังวล

คลอดธรรมชาติ

ขั้นตอนการมาคลอดธรรมชาติที่โรงพยาบาล

  • อาการที่นำมาโรงพยาบาล : เจ็บท้องถี่ มีน้ำเดิน

  • ถึงห้องคลอด : ตรวจร่างกาย ตรวจภายใน ฟังเสียงหัวใจทารก ทำความสะอาดร่างกาย

  • รอคลอด : ประเมินการเปิดปากมดลูก ฟังเสียงหัวใจทารก ให้ยาระงับปวด

  • เบ่งคลอด เมื่อปากมดลูกเปิด 10 เซนติเมตร

  • ทำคลอดบุตร

  • ทำคลอดทารก เย็บแผลฝีเย็บ

  • การดูแลหลังคลอด

ผ่าคลอด

ขั้นตอนการมาผ่าตัดคลอด

  • งดน้ำ งดอาหาร

  • นัดมานอนโรงพยาบาล

  • ตรวจร่างกาย ฟังเสียงหัวใจทารก

  • ทำความสะอาดร่างกาย เตรียมก่อนผ่าคลอด

  • ย้ายเข้าห้องผ่าตัด

  • ระงับความรู้สึกด้วยวิธีบล็อคหลัง โดยวิสัญญีแพทย์

  • ผ่าตัดทำคลอดบุตร โดยสูติแพทย์

  • การดูแลระยะหลังคลอด

ข้อบ่งชี้การผ่าตัดคลอดบุตร

  • เคยผ่าตัดคลอดมาก่อน

  • มีแผลที่มดลูก เช่น ผ่าตัดเนื้องอกมดลูกมาก่อน

  • รกเกาะต่ำ

  • ทารกท่าก้น/ขวาง

  • ย้ายเข้าห้องผ่าตัด

  • ภาวะผิดสัดส่วนระหว่างศรีษะทารก และอุ้งเชิงกราน

  • ทารกอยู่ในภาวะคับขัน

  • อื่น ๆ

คลอดธรรมชาติ VS ผ่าคลอด

ข้อดีของการคลอดแต่ละแบบ

คลอดธรรมชาติ

  • แผลเล็ก
  • เสียเลือดน้อย

  • ฟื้นตัวเร็วกว่า

  • ให้นมได้เร็ว

  • เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูก

  • ลดความเสี่ยงภาวะทารกหายใจเร็ว

ผ่าคลอด

  • กำหนดเวลาได้

  • ไม่ต้องรอคลอดนาน

  • ไม่เจ็บตอนคลอดบุตร

  • สามารถทำหมันได้เลย

ข้อเสียของการคลอดแต่ละแบบ

คลอดธรรมชาติ

  • กำหนดวัน/คาดเดาไม่ได้

  • อุ้งเชิงกรานหย่อนมากกว่า?

  • หากคลอดไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปผ่าตัดคลอด

ผ่าคลอด

  • ปวดแผลมากว่า ฟื้นตัวช้ากว่า ให้นมได้ช้ากว่า

  • เสียเลือดมากกว่า

  • เสี่ยงรกเกาะต่ำ รกเกาะลึกมากกว่า

  • เสี่ยงมดลูกแตก พังผืดในช่องท้อง บาดเจ็บอวัยวะข้างเคียง ตัดมดลูก

  • อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการบล็อกหลัง หรือ ยาดมสลบ

  • อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด

  • เสี่ยงภาวะทารกหายใจเร็วมากกว่า

กรณีไม่มีข้อบ่งชี้การผ่าตัดคลอดบุตร การคลอดบุตรทางช่องคลอดเป็นวิธีที่ปลอดภัยและเหมาะสม และเป็นวิธีที่แนะนำแต่หากหญิงตั้งครรภ์ยืนยันที่จะผ่าตัดคลอด และแพทย์ผู้พิจารณาถึง ปัจจัยเสี่ยง ความเหมาะสม และความเชื่อ/เจตคติของมารดาแล้ว แนะนำไม่ให้ผ่าตัดคลอดก่อนอายุครรภ์ 39 สัปดาห์ และแนะนำให้แจ้งความเสี่ยงของการเกิด รกเกาะต่ำ รกเกาะลึก การตัดมดลูก ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละการตั้งครรภ์ด้วย