สำหรับผู้ที่ประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้รับวัคซีนทางเลือก Moderna

สำหรับผู้ที่ประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้รับวัคซีนทางเลือก Moderna สามารถเตรียมหลักฐานตามขั้นตอนต่อไปนี้

นำสำเนาบัตรประชาชนของผู้โอนสิทธิ์และผู้รับสิทธิ์พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

นำหลักฐานการชำระเงินค่าวัคซีนและลงนามรับรองสำเนาพร้อมขีดคร่อมสำเนา

( เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ขีดคร่อมใช้ในการแก้ไขข้อมูลผู้รับวัคซีนทางเลือก รพ. ในเครือ พริ้นซิเพิล เฮลแคร์เท่านั้นพร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ )

นำบัตรประชาชน, ใบขับขี่ หรือพาสสปอต (ตัวจริง) ของผู้ประสงค์ที่จะรับวัคซีนท่าน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้ารับวัคซีน
👉
โหลดเอกสาร : https://rebrand.ly/แบบฟอร์มขอโอนสิทธิ์วัคซีนทางเลือก

📱
สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์ข้อมูลวัคซีน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ชั้น 3 เวลาทำการ 09:00 – 15:00 .

#ไม่ต้องห่วงให้เราช่วยดูเเล

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print